Триединният Бог като източник на божествения живот

Единственият източник на божествения живот, в който вярващите получават благодатната възможност да участват, е Триединният Бог. Освещението е възможно поради единодействието на трите Лица на Троицата, Които могат да вдъхнат дъха на новия живот и да оживотворят падналия човек. По този начин въздигането от духовната смърт е дело на цялата Троица: Отец дарява благодатта на новия живот чрез Сина, Който „упражнява същата сила“, в Святия Дух, Който изпълва с тази сила вярващия човек. Само тогава той ще може да види Бога и да изпълни това, което Той иска от него:

 

Фонтан на живота божествен,

за нас познат си като Три в Един.

Отец и Син, и Дух Свети събират се,

та всичко, що е долу, да се съживи.

Всяко от трите Лица

диханието жизнено вдъхва

и се възправяме тогава, за да видим Бога

и да изпълним всичко, що е заповядал Той.

Докато всажда се духовният живот,

силата на Отца ний чувстваме,

Синът все тази сила упражнява

и съживява Той когото пожелае.

Пробужда ни Духът животворящ,

изпълвайки ни със благодатта Си.

И във съгласие цялата Троица действа,

мен да възправи от смъртта.[1]   

 

Чарлз Уесли настоява, че правилната вяра по отношение на Св. Троица трябва винаги да бъде придружавана от духовния опит на срещата с Божието обновяващо действие. Твърдата основа на т.нар. „Атанасиев символ“, препоръчан за честа богослужебна употреба в The Book of Common Prayer от 1662 г., съвсем не е достатъчна, ако човек не преживява вътрешното обновление, чиято едничка цел е богоподобието (similitude of God). Светлината на интелекта не може да открие тайната на Св. Троица. Тази тайна може да бъде преживяна, защото Триединният Бог благоволява да превърне вярващия човек в Свой храм и да го изпълни с божествен живот:

 

На Атанасиевата твърдина съм основан,

но от основа по-твърда се нуждая,

за да опази гаснещата моя вяра:

душата си да чувствам обновена, искам аз,

по Божие подобие и

по характера на Вечносъществуващия.

…..

Със светлината на ума подсигурен,

напразно прави думи казвам аз за Теб,

докато Ти не се откриеш сам.

Ти само си достатъчен за мен –

Троица тайнствена,

живееща във моето сърце.

 

Ела тогава, Триединни Боже непознат,

и Своето напълно завладей,

навеки опази ме да съм Твой,

блажен наследник, отреден за слава,

Господен храм, изпълнен без остатък

със живот божествен.[2]

 

Божественият живот е изявен в пълнота в Иисус Христос. Човешката душа не може да утоли жаждата си с нищо друго и с никой друг, освен с въплътения Син Божи. Той е Изворът на божествения живот, Който никога няма да пресъхне в сърцето на вярващия човек[3].

 

[1] Trinity Hymns 1767, p. 80, Hymn 125.

[2] Trinity Hymns 1767, p. 102 – 103, Hymn 19: 2, 5, 6.

[3] Scripture Hymns 1762, 1: 328 – 329, Hymn 1018.

 

(Откъс от Топалски, Д. Пътят на освещението. С., 2017)