„Мисията на Църквата е да създава ученици на Исус Христос за преобразяването на света“ – с тези думи започва раздела „Мисията и служението на Църквата“ в Дисциплината на Евангелската методистка епископална църква (Част IV, Раздел I, ¶ 120). С обсъждане и дискусия върху тези думи започна и срещата на Работната група за евангелизация, която се проведе на 6 ноември (сряда) в Русе.

 

         Евангелизационната работа в ЕМЕЦ се нуждае от силен импулс, това е очевидно от пръв поглед, когато човек се вгледа в състоянието на църковния живот  и членство. Именно това как да бъде осъществен този импулс беше и основната тема на разискването на Комисията.  

 

         Работната група единодушно потвърди спешната нужда от мотивация и обучение на вярващите за това как, ефективно и в духа на уеслианската традиция, да изпълняват мисията на Църквата да разгласява благовестието, търси и събира хора, които да посветят живота си на Бога чрез кръщение с вода и дух и изповед на вярата в Исус Христос, да възрастява новоповярвалите в християнския живот чрез различните благодатни средства и изпраща в света за установяването и разпространението на Божието царство и библейската святост по света.

 

         Постигнато беше съгласие това обучение и мотивация да се случи чрез мотивационни семинари, които комисията ще проведе в местните църкви възможно най-скоро, и които ще имат предимно практическа насоченост.

 

         В срещата на работната група взеха участие п-р Милен Стефанов (председател), п-р Стоян Сталев, п-р Владимир Железов, п-р Кристиан Истрате (Румъния). Като гост присъстваше и п-р Даниел Топалски, суперинтендант на ЕМЕЦ в България.Цитати:


Последни новини

Завърши 69-та Годишна конференция

06.09.2021

От 2 до 5 септември в град Варна се проведе 69-та Годишна конференция на Обединената методистка църква в България и Румъния под ръководството на епископ Патрик Щрайф.  Тематичният ден беше посветен на възстановяването на практиката на методистките класове в местните църкви. Три беседи по темата предложи пастор Даниел Топалски.  По време на закритото си заседание […]

Прочети повече

Новини, От страната