На 1 и 2 ноември 2013 г., в град Варна, се проведе третата поредна Консултация за работа с ромите на Централната конференция за Централна и Южна Европа. На консултацията присъстваха Томас Родемайер, координатор на проекта, Лила Баловски (Сърбия), Лила Лакатош (Унгария), Светлана Франчищи (Словакия), Иван Морунов и Даниел Топалски (България), Улас Танклер (Естония, секретар за Европа на Генералния борд за световните служения), Нанси Юбанкс (САЩ), Самуел Гоя (Румъния), Уилям Лавлес (суперинтендант на Обединената методистка църква в Латвия) и неговата съпруга Хелен Бихолт. Като гости присъстваха Ерджан Маджаров (Бургас, кв. „Горно Езерово) и Мехмед Стефанов (Варна, Добрич).

 

Вниманието тази година беше насочено предимно към образователните проекти, които отделните църкви осъществяват в своята работа с ромите. Впечатление направи презентацията на п-р Иван Морунов за работата на Центъра за работа с деца „Мост на надеждата“ в гр. Лясковец. В центъра са работи с около 40 деца, като деветдесет процента от тях са от ромски произход. Ангажирани за две пенсионирани учителки, които помагат на децата да се подготвят за следващия учебен ден. Организиран е и клас за ограмотяване на родители, баби и дядовци на децата. В музикалната школа децата се учат да свирят на пиано, барабани, кларинет, китара и саксофон под ръководството на квалифицирани учители.

 

Участниците в консултацията споделиха своя опит от работата с роми и очертаха някои конкретни стъпки, които могат да бъдат предприети за подобряване на тази служения. За пореден път беше подчертана важността на връзката между различните проекти за работа с ромите и местните методистки църкви.

 

Изказано беше желанието за организиране на бъдещи консултации и изграждане на мрежа с участието на всички, които развиват служения с роми в своите църкви.

 

Участниците посетиха църквите в Старо Оряхово, Тръстиково и Варна (турскоговореща) и бяха запознати с историята на тяхното създаване и трудностите, които те срещат. Личните свидетелства на п-р Янко Янков, п-р Димитър Господинов и п-р Мехмед Стефанов направиха много силно впечатление.

 

Успешното протичане на консултацията беше подпомогнато от горещото гостоприемство и отличната организация на домакините от методистката църква в град Варна.

 Цитати:


Последни новини

Завърши 69-та Годишна конференция

06.09.2021

От 2 до 5 септември в град Варна се проведе 69-та Годишна конференция на Обединената методистка църква в България и Румъния под ръководството на епископ Патрик Щрайф.  Тематичният ден беше посветен на възстановяването на практиката на методистките класове в местните църкви. Три беседи по темата предложи пастор Даниел Топалски.  По време на закритото си заседание […]

Прочети повече

Новини, От страната