Вселенската патриаршия преустанови предварителните разговори със Световния методистки съвет

News_worldСв. Синод на Вселенската патриаршия взе решение да преустанови подновените през миналата година двустранни предварителни разговори със Световния методистки съвет за започване на диалог. По тази причина няма да се проведе планираната за септември тази година среща в гр. Русе, на която трябваше да бъдат обсъдени въпроси, свързани с прозелитизма и отношението към служението на лица с хомосексуални ориентация и еднополовите бракове.

 

В официалното писмо на Вселенската патриаршия се посочва, че двустранните диалози, които вече се провеждат, се натъкват на редица трудности, поставящи под въпрос тяхното бъдеще. Предизвикателствата пред самите православни църкви налагат вниманието да бъде насочено преди всичко към техните собствени приоритети. Наред с това се изтъква и въздържаността на някои от православните църкви да участват в икуменически организации и двустранни богословски диалози. Не на последно място е изтъкната необходимостта усилията да се съсредоточат в организирането на дългоочаквания всеправославен събор.

 

Първата (и засега последна среща) от предварителните разговори между представители на Вселенската патриаршия и Световния методистки съвет във връзка със започването на международен диалог между двете църковни семейства се проведе от 20 до 23 май 2012 г. в Ираклион, о. Крит В началото на 90-те години на миналия век са организирани три подобни срещи, завършили с препоръката за започване на диалог, но последващи стъпки не са предприети.

 

Повече от 15 години по-късно разговорите са подновени с участието на петима представители на Вселенската патриаршия (митрополит Генадиос от Сасима, д-р Джон Крисавгис, д-р Константинос Кенанидис, д-р Г. Цецис и Г. Лемопулос) и трима представители на Световния методистки съвет (проф. Роберт Грибън, епископ Давид Йемба и п-р Даниел Г. Топалски).

 

На снимката: проф. Роберт Грибен, п-р Даниел Топалски и архиепископа на Крит Ириней.