Какво вярваме и учим

 

Движени от Божието слово, ние се доверяваме на Неговата освобождаваща милост.

 

 • Вярваме в любовта на триединния Бог, най-ярко изявена в живота, смъртта и възкресението на Исус Христос.
 • Свидетелстваме за Бога, Който по Своята милост желае да освободи всеки от отчуждения от Бога живот и да му даде нова насока в Исус Христос.
 • Доверяваме се на Бога, Който ще изгради Своето царство на любов и правда, побеждавайки всяко страдание и несправедливост.
 • Уверени сме, че същината на християнската вяра е разкрита в Библията, осветлена от традицията, пробудена за живот в личната опитност и утвърдена с помощта на разума.
 • Стремим се към единство в основите на нашата вяра. В останалото сме водени от свободата, а във всичко – от любовта.

 

 

Как се отнасяме един към друг

 

Движени от Божията любов, ние ценим всеки човек.

 

 • Доверяваме се на действието на Святия Дух в общото вземане на решения.
 • Основаваме своето поведение на уважение към всеки човек и изграждаме стабилни взаимоотношения.
 • Насърчаваме общението и взаимното разбирателство между различните поколения, социални групи и култури.

 

 

Как работим

 

Движени от Божието действие, ние се стараем да работим заедно и ефективно.

 

 • Употребяваме своите сили и структури по начин, който най-добре служи за изпълнението на нашата мисия.
 • Работим прозрачно и се стремим към творчество и изобретателност.
 • Включваме по възможност повече хора в нашата работа.
 • Стремим се към ефективна служба.

 

 

Какво вършим

 

Движени от Божията доброта, ние сме проводници на Неговата любов в слово и дело.

 

 • Приканваме всеки към вяра в Исус Христос.
 • Насърчаваме хората да изграждат своя живот върху Божията любов.
 • Отворени сме към Бога в слушане, празнуване, молитва, мълчание.
 • Застъпваме се за страдащите и отхвърлените.
 • Споделяме Божието намерение за живот в мир, правда и опазване на творението.

 

 

Как въздействаме в обществото

 

Движени от Божия плам, ние се застъпваме за доброто на всички в нашето общество.

 

 • Основаваме своята позиция по обществено значими въпроси върху нашите „Социални принципи“.
 • Посрещаме въпросите и нуждите на хората.
 • Като отделни вярващи и като Църква, участваме в изграждането на нашето общество и сме в диалог с всички църкви и организации.

 

 Кои сме ние

 

Движени от силата на Божия Дух, ние вярваме и действаме на конкретното място и заедно с методистите по целия свят.

 

 • Ние сме общност от търсещи и вярващи хора, чиято вяра е модерна и близка до реалния живот.
 • Считаме всички хора за еднакво ценни.
 • Принадлежим към световната Обединена методистка църква и сме отворени към всички останали църкви.
 • Оформяме своя църковен живот чрез службата и сътрудничеството на всички наши членове и приятели.
 • Осъществяваме своята мисия чрез финансовия ангажимент на всички, но заедно с това сме солидарни един към друг.
Цитати:


Последни новини

Епископ Болетер на осемдесет години

04.05.2021

Централната конференция горещо те поздравява, скъпи епископ Хайнрих, за твоя осемдесети рожден ден, който ще празнуваш на 13 май. Преди шестдесет години ти започна служението си в Методистката църква като млад стажант и кандидат за пасторско служение. Ти беше свидетел на обединяването, което създаде Обединената методистка църква, и скоро стана член на новосъздадения Генерален съвет […]

Прочети повече

Новини, От Европа