Богословие:

Новорождението и духовният емпиризъм на Джон Уесли

14.05.2019

Епистемологичните възгледи на Джон Уесли са неотделимо свързани с централната за неговото богословие тема за освещението. Ако освещението е възстановяване на човешкия живот като съществуване за и във общение със Създателя, постепенно и обхващащо всички аспекти на човешкия живот оздравяване и оцелостяване чрез това общение, то в този процес от ключово значение е пробуждането на духовните сетива. Чрез тях новороденият християнин започва да осезава духовната реалност, за която преди това е бил безчувствен, сляп и глух.

Богословие, Съвременно богословие Прочети повече

Съживлението се разпространява

14.05.2019

По време на този особен богословски и политически развой мисията на методизма продължава да се развива. Чарлз е зает с проповядване на открито, метод, насърчен на конференцията през 1746 г. и силно поддържан през следващата година: “Не сме ли ограничили проповядването на открито твърде много?… Не можем да очакваме непознаващите Бог да ни потърсят. Ние трябва да излезем и да ги търсим” (Minutes, 37).

Богословие, Методистко наследство Прочети повече

СКИТАНЕТО ИЗ ПУСТИНЯТА

14.05.2019

След като Бог даде на израилтяните велико освобождение, като ги изведе от дома на робството, те не достигнаха веднага земята, обещана на бащите им, но ги “направи да се скитат из пустинята, където няма път” (Пс.107:40). Там те бяха изкушавани по различни начини и вкарани в опасност. По същия начин Бог постъпва с хората, които Му се боят: след като ги е освободил от робството на сатана и “даром ги оправдава чрез изкуплението, което е в Христа Исуса” (Рим. 3:24), мнозина не достигат веднага в почивката, обещана на Божиите люде (Евр. 4:9).

Богословие, Методистко наследство Прочети повече

Последни новини

Известия от Годишната конференция

05.04.2019

В началото на втория ден от 67-та Годишна конференция на Обединената методистка църква в България и Румъния беше проведени закритите заседания на пасторите и миряните. Епископ Щрайф съобщи решенията на закритото заседание на пасторите в началото на следобедната сесия. За още една година се подновяват назначенията на всички действащи местни пастори.

Новини, От страната Прочети повече

Цитати:


Молитва за всеки ден