Новини

Вижте последните новини от нашия църковен живот.

Статии

Прочетете повече за богословието и организицията на Методистката църква в България и се запознайте с мнението ни по актуални въпроси.

Тома и останалите
01

Тома и останалите

Днес е Томина неделя, неделята, в която си спомняме за апостола, който не повярва на свидетелството за възкръсналия Христос. Спомняме си за Тома Неверни, за съмняващия се Тома. Толкова силно това негово прозвище се е запечатило в съзнанието ни, че е трудно да видим този Христов ученик по друг начин...

Страстната седмица
02

Страстната седмица

Страстната седмица ни предлага поредица от познати евангелски четива, в които можем да се огледаме като в огледало.   На Велики понеделник четем за Мария, която помаза нозете на Исус Христос, подготвяйки Го за предстоящото Му погребение. Този екстравагентен жест на почит срещна острата критика на Юда, който говореше от привидна загриженост към бедните. Няма […]

Мястото, на което стоиш, е свята земя
03

Мястото, на което стоиш, е свята земя

Днешният старозаветен текст на пръв поглед не е свързан с тайнството кръщение, което ще бъде отслужено след малко. Но както казах, текстът не е свързан само на пръв поглед. Ако се доближим повече и се вгледаме в детайлите, ако имаме предвид богословското значение на кръщението, ще установим, че връзката не е случайна.

Избран народ

Прочит: 1 Йоан 3:1-3   „Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина…“ (1 Петр. 2:9)   Тригодишният ми син Хенрик тръгна към мен в църквата видимо разстроен. Когато го попитах какво става, той отговори: […]

Гледайте ни в YouTube

Слушайте ни в SoundCloud

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!