Новини

Вижте последните новини от нашия църковен живот.

Статии

Прочетете повече за богословието и организицията на Методистката църква в България и се запознайте с мнението ни по актуални въпроси.

Катехизис на Глобалната методистка църква
01

Катехизис на Глобалната методистка църква

Част 1. Изложение Смисъл на катехизисното изложение. Катехизисът представлява възпитателна и нормативна формулировка на църковното учение. Той осигурява както педагогически средства за въвеждане в пълноценния живот на църквата, така и официален израз на основните учения, които църквата очаква нейните членове да разбират и вярват. Ето защо изучаването на катехизиса трябва да бъде възприемано, също както […]

„Почувствах сърцето си странно затоплено“
02

„Почувствах сърцето си странно затоплено“

На 24 май 1738 г. Джон Уесли, бащата на методисткото движение, преживява своето обръщение. Обикновено това преживяване се свързва най-вече с неговата реакция на чутото от предговора на Лутер към Посланието към римляните. Но опитността на увереност в спасението чрез вяра в Христос е подготвена от редовното сутрешно четене на Писанието, практика, от която Уесли […]

Съмнение или вяра?
03

Съмнение или вяра?

д-р Владимир Железов   „Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и си дай ръката, и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ,а вярващ. Тома в отговор Му каза: Господ мой и Бог мой!“ (Йоан 20:27-28) Исус влиза неочаквано в заключената стая, където са събрани апостолите, и им се […]

Гледайте ни в YouTube

Слушайте ни в SoundCloud

29 юни 2024
Бургас,
Информация за събитието

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!