Новини

Вижте последните новини от нашия църковен живот.

Статии

Прочетете повече за богословието и организицията на Методистката църква в България и се запознайте с мнението ни по актуални въпроси.

„Почувствах сърцето си странно затоплено“
01

„Почувствах сърцето си странно затоплено“

На 24 май 1738 г. Джон Уесли, бащата на методисткото движение, преживява своето обръщение. Обикновено това преживяване се свързва най-вече с неговата реакция на чутото от предговора на Лутер към Посланието към римляните. Но опитността на увереност в спасението чрез вяра в Христос е подготвена от редовното сутрешно четене на Писанието, практика, от която Уесли […]

Съмнение или вяра?
02

Съмнение или вяра?

д-р Владимир Железов   „Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и си дай ръката, и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ,а вярващ. Тома в отговор Му каза: Господ мой и Бог мой!“ (Йоан 20:27-28) Исус влиза неочаквано в заключената стая, където са събрани апостолите, и им се […]

Предателство срещу любовта
03

Предателство срещу любовта

Автор: Евгений Семашко   Днес е Велика сряда, продължаваме всеки ден да следваме нашия любим Господ по пътя на Неговото страдание заради нашето спасение. Какво трябва да правим, как трябва да се държим, когато вървим по този път? Този въпрос предизвика пред мен друг, много по-съществен: какво означава този път за мен, как немислимото дело […]

Гледайте ни в YouTube

Слушайте ни в SoundCloud

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!