Новини

Вижте последните новини от нашия църковен живот.

Статии

Прочетете повече за богословието и организицията на Методистката църква в България и се запознайте с мнението ни по актуални въпроси.

Светостта като правота на сърцето
01

Светостта като правота на сърцето

Човешкото сърце се характеризира с определени склонности, нагласи и чувства, които съставляват неговата своеобразна „топография“[1]. Разграничението помежду им не винаги може да бъде стриктно проведено, тъй като Джон Уесли често използва трите понятия като синоними. Склонността, или разположението (disposition), на сърцето не включва само определена насоченост към доброто или злото, но и промяната, която настъпва […]

Делничният празник
02

Делничният празник

Един от големите християнски празници – Възнесение Христово – се празнува не в неделя, а през седмицата. Четиридесетият ден след Възкресение се пада винаги в четвъртък и по тази причина мнозина християни не го празнуват. Делничният празник на Възнесението си остава някак в сянката на тържественото отбелязване на Христовото възкресение и трепетното очакване на Петдесетница.

Пътят от ума към сърцето: „Вече не принадлежа на себе си, а на Теб“
03

Пътят от ума към сърцето: „Вече не принадлежа на себе си, а на Теб“

Публикуваме този откъс от книгата “Пътят на освещението” (Д. Топалски), за да отбележим 24 май, когато Джон Уесли е преживял странното стопляне на сърцето си на ул. “Олдърсгейт”. За общата богословска биография на братята Уесли престоят в Джорджия е интересен, доколкото се явява своеобразен опит за пренасяне и продължение на практиките, култивирани в Оксфорд, в […]

Където и да отиваме

Прочит: Исус Навин 1:1-9   „Господ е светлина моя и избавител мой – от кого ще се боя? Господ е сила на живота ми; от кого ще се уплаша?“ (Псалм 27:1)   Църквата ни основа ново служение – преподаване на английски като втори език. На мен ми възложиха да интервюирам студенти, подходящи за този работа. […]

Гледайте ни в YouTube

Слушайте ни в SoundCloud

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!