Новини

Вижте последните новини от нашия църковен живот.

Статии

Прочетете повече за богословието и организицията на Методистката църква в България и се запознайте с мнението ни по актуални въпроси.

Мястото, на което стоиш, е свята земя
01

Мястото, на което стоиш, е свята земя

Днешният старозаветен текст на пръв поглед не е свързан с тайнството кръщение, което ще бъде отслужено след малко. Но както казах, текстът не е свързан само на пръв поглед. Ако се доближим повече и се вгледаме в детайлите, ако имаме предвид богословското значение на кръщението, ще установим, че връзката не е случайна.

Участието в божествения живот като евхаристийно събитие и поетичният език на вярата
02

Участието в божествения живот като евхаристийно събитие и поетичният език на вярата

Средищното място на Евхаристията като благодатно средство в процеса на освещението, разбирано като участие в божествения живот, е извън всякакво съмнение за Чарлз Уесли. Богословието на освещението като богословие на участието предполага особен поетичен език, който се характеризира с изключителна сгъстеност на мисълта и образа. „Химните за Господнята вечеря“ се явяват особено ярък пример за […]

Ръководство и единство
03

Ръководство и единство

Преди края на годината друга заплаха за методистката организация се появява за първи път. Здравето на Джон Уесли се влошава рязко през ноември 1753 г. Той трябва да се оттегли за няколко седмици в страната, за да се лекува от “туберкулоза”. През това време той съчинява собствената си епитафия: “ Тук лежи тялото на Джон […]

Буря

Прочит: Псалм 91:9-16   „… не бой се, защото Аз съм с теб; не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог…“ (Исая 41:10)   С жена ми стояхме на балкона и гледахме Атлантическия океан, докато силният вятър брулеше палмите, а големи пенливи вълни се удряха в брега. С усилие пазехме баланс. Побързахме да се приберем, […]

Гледайте ни в YouTube

Слушайте ни в SoundCloud

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!