Новини

Вижте последните новини от нашия църковен живот.

Статии

Прочетете повече за богословието и организицията на Методистката църква в България и се запознайте с мнението ни по актуални въпроси.

И те постоянстваха (Ръководни начала в живота и служението на Методистката църква в България)
01

И те постоянстваха (Ръководни начала в живота и служението на Методистката църква в България)

Методистката църква в България вярва и проповядва, че Бог осъществява човешкото спасение чрез въплъщението, живота, смъртта, възкресението и възнесението на нашия Господ Исус Христос. Това спасение достига до нас „чрез освещение от Духа и вяра в истината“ (2 Сол. 2:13).   Методистите, както и всички останали християни, са призовани да се подвизават в пътя на […]

Катехизис на Глобалната методистка църква
02

Катехизис на Глобалната методистка църква

Част 1. Изложение Смисъл на катехизисното изложение. Катехизисът представлява възпитателна и нормативна формулировка на църковното учение. Той осигурява както педагогически средства за въвеждане в пълноценния живот на църквата, така и официален израз на основните учения, които църквата очаква нейните членове да разбират и вярват. Ето защо изучаването на катехизиса трябва да бъде възприемано, също както […]

„Почувствах сърцето си странно затоплено“
03

„Почувствах сърцето си странно затоплено“

На 24 май 1738 г. Джон Уесли, бащата на методисткото движение, преживява своето обръщение. Обикновено това преживяване се свързва най-вече с неговата реакция на чутото от предговора на Лутер към Посланието към римляните. Но опитността на увереност в спасението чрез вяра в Христос е подготвена от редовното сутрешно четене на Писанието, практика, от която Уесли […]

Гледайте ни в YouTube

Слушайте ни в SoundCloud

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!