Епископ Патрик Щрайф

Евангелска методистка епископална църква в България е регистрирано вероизповедание, чиято работа е организирана в седем църковни окръга. Годишната конференция на Обединената методистка църква за България и Румъния е част от Централната конференция за Централна и Източна Европа , която включва още методистките църкви в Албания, Македония, Сърбия, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Австрия, Швейцария, Белгия, Франция и Северна Африка. Епископският надзор се осъществява от епископ д-р Патрик Щрайф, чието седалище е в Цюрих, Швейцария.

Генералната конференция е единственият орган, който може да говори от името на цялата Обединена методистка църква. Тя се състои от равен брой пастори и миряни, представители на методистките църкви от целия свят.

Обединената методистка църква е член на Европейския методистки съвет и Световния методистки съвет, който обединява 77 църкви от голямото уеслианско семейство и представлява над 80 милиона вярващи

В България църквата се ръководи от Централно ръководство в следния състав:

Пастор Даниел Топалски

Суперинтендант и председател на Централното ръководство


superintendent@methodist.bg

Административен и счетоводен офис

Варна – 9001, ул. „Опълченска“ №2

office_varna@methodist.bg

Пастор Ивайло Иванов

секретар на Централното ръководство


Членове:

пастор Красимир Маджаров

доктор Мариела Михайлова – Сидерова

Любен Попов

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!