епископ Марк Уеб

Евангелска методистка епископална църква в България е регистрирано вероизповедание, чиято работа е организирана в четири църковни окръга. Тя е част от Глобалната методистка църква, която се управлява от Временен ръководен съвет. Главен изпълнителен координатор е пастор Кийт Бойет. В преходния период епископския надзор над Методистката църква в България се осъществява от епископ Марк Уеб.

На 1 април 2022 година Годишната конференция взе решение за напускане на Обединената методистка църква и за присъединяване към Глобалната методистка църква, считано от 1 май 2022 година.

В България църквата се ръководи от Централно ръководство в следния състав:

пастор д-р Даниел Г. Топалски

Председател


daniel.topalski@methodist.bg 

Административен и счетоводен офис

Варна – 9001, ул. „Опълченска“ №2

office_varna@methodist.bg 

пастор Красимир Маджаров

Заместник – председател


пастор Ивайло Иванов – секретар

пастор Цветан Илиев

пастор Нерсес Кетикян

доктор Мариела Михайлова – Сидерова

Любен Попов

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!