Кои сме ние

Какво вярваме и учим

Движени от Божието слово, ние се доверяваме на Неговата освобождаваща милост.

 • Вярваме в любовта на триединния Бог, най-ярко изявена в живота, смъртта и възкресението на Исус Христос.
 • Свидетелстваме за Бога, Който по Своята милост желае да освободи всеки от отчуждения от Бога живот и да му даде нова насока в Исус Христос.
 • Доверяваме се на Бога, Който ще изгради Своето царство на любов и правда, побеждавайки всяко страдание и несправедливост.
 • Уверени сме, че същината на християнската вяра е разкрита в Библията, осветлена от традицията, пробудена за живот в личната опитност и утвърдена с помощта на разума.
 • Стремим се към единство в основите на нашата вяра. В останалото сме водени от свободата, а във всичко – от любовта.

Как се отнасяме един към друг

Движени от Божията любов, ние ценим всеки човек.

 • Доверяваме се на действието на Святия Дух в общото вземане на решения.
 • Основаваме своето поведение на уважение към всеки човек и изграждаме стабилни взаимоотношения.
 • Насърчаваме общението и взаимното разбирателство между различните поколения, социални групи и култури.

Как работим

Движени от Божието действие, ние се стараем да работим заедно и ефективно.

 • Употребяваме своите сили и структури по начин, който най-добре служи за изпълнението на нашата мисия.
 • Работим прозрачно и се стремим към творчество и изобретателност.
 • Включваме по възможност повече хора в нашата работа.
 • Стремим се към ефективна служба.

Какво вършим

Движени от Божията доброта, ние сме проводници на Неговата любов в слово и дело.

 • Приканваме всеки към вяра в Исус Христос.
 • Насърчаваме хората да изграждат своя живот върху Божията любов.
 • Отворени сме към Бога в слушане, празнуване, молитва, мълчание.
 • Застъпваме се за страдащите и отхвърлените.
 • Споделяме Божието намерение за живот в мир, правда и опазване на творението.

Как въздействаме в обществото

Движени от Божия плам, ние се застъпваме за доброто на всички в нашето общество.

 • Основаваме своята позиция по обществено значими въпроси върху нашите „Социални принципи“.
 • Посрещаме въпросите и нуждите на хората.
 • Като отделни вярващи и като Църква, участваме в изграждането на нашето общество и сме в диалог с всички църкви и организации.

Кои сме ние

Движени от силата на Божия Дух, ние вярваме и действаме на конкретното място и заедно с методистите по целия свят.

 • Ние сме общност от търсещи и вярващи хора, чиято вяра е модерна и близка до реалния живот.
 • Считаме всички хора за еднакво ценни.
 • Принадлежим към световната Глобалната методистка църква и сме отворени към всички останали църкви.
 • Оформяме своя църковен живот чрез службата и сътрудничеството на всички наши членове и приятели.
 • Осъществяваме своята мисия чрез финансовия ангажимент на всички, но заедно с това сме солидарни един към друг.

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!