Поздрав за Възкресение Христово

Поздрав за Възкресение Христово

Скъпи братя и сестри,

Имам благодатната възможност да Ви поздравя с думите „Христос възкръсна!“. Този поздрав е най-важният за всички нас, понеже в него се съдържа истинският смисъл на нашата вяра и живот. Без този фундаментален поздрав вярата и служението ни биха се превърнали в суета. Всичко би било лишено от смисъл, ако в действителност Христос не е бил възкресен от мъртвите. Но „Христос наистина е бил възкресен, първият плод на починалите“ (1 Кор. 15:20), и чрез Неговото възкресение Бог Отец „ни възроди за жива надежда“ (1 Пет. 1:3).

Понякога в ежедневния ни живот като че ли скърбите, които са неизбежни, вземат превес над надеждата, която имаме в Бога. В такива моменти, и не само, можем да си припомним думите на възкръсналия Христос, че Той винаги е с нас, дори и в най-тежките мигове. Изправяйки се пред  скърби, не трябва да скърбим както онези, които нямат никаква надежда за възкресение. Там, където няма вяра във възкресението, липсва и радостта от него. В тази връзка апостол Павел казва за хората, на които им липсва възкресенската радост, че от всички те са най-много за съжаление (1 Кор. 15:19). Може би и ние сме били някога от тях, но днес сме от онези, които се радват на възкресението на Христос.

Именно тази радост променя изцяло курса на нашия живот. Тя не ни дава правото да останем безучастни, но по-скоро ни призовава да съучастваме на Христос в смъртта, да споделим страданията Му, за да познаем Него и силата на Неговото възкресение  (Фил. 3:10), представяйки себе си на Бога като оживели от мъртвите.

И така, като съживени от Господа, нека тази радост, подхранвана с Божия Дух, да бъде постоянна в нас,  както ни напомня  апостолът – „винаги да се радваме“ (1 Сол. 5:16), понеже радостта в Господа е нашата сила (Неемия 8:10).

Нека да се радваме, защото Христос, нашият Господ, възкръсна!

Ваш в Христос,

пастор Красимир Маджаров – суперинтендант  на Евангелска методистка епископална църква в България