Онлайн беседа на епископ Марк Уеб

Онлайн беседа на епископ Марк Уеб

На 6 март 2024 г. от 18.00 ч. епископ Марк Уеб ще изнесе онлайн беседа на тема: “Християнското ученичество в методистка перспектива”. След беседата участниците ще имат възможност да зададат въпроси и да изкажат своето мнение по темата. Симултанният превод ще бъде осъществен...

Виж повече

Нови назначения

От 1 септември 2023 година пастор Джесика Морис Иванова поема отговорността за Методистката църква в град Велико Търново, пастор Ивайло Иванов – за църквата в град Лясковец, а пастор Нерсес Кетикян ще ръководи църквата в град Шумен. Пастор Иван Морунов и пастор Венцислав Андреев...

Виж повече
Завърши 72-та Годишна конференция

Завърши 72-та Годишна конференция

На 12 и 13 май 2023 г. се проведе 72-та Годишна конференция на Евангелска методистка епископална църква в България, която беше първата редовна конференция след преминаването към Глобалната методистка църква. Работната сесия беше председателствана от епископ Марк Уеб. Представен беше...

Виж повече
Завърши извънредната Годишна конференция

Завърши извънредната Годишна конференция

На 14 май 2022 г. в град Варна се проведе 71-та извънредна Годишна конференция на Евангелска методистка епископална църква в България. Конференцията беше свикана от временния председател Кийт Бойет, който упълномощи пастор Даниел Топалски да ръководи заседанията. Пастор Кийт Бойет...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!