Приключи Годишната конференция на Евангелска методистка епископална църква в България

Приключи Годишната конференция на Евангелска методистка епископална църква в България

От 26 до 27 април 2024 година в град Варна се проведе 73-та Годишна конференция на Евангелска методистка епископална църква в България под председателството на епископ Марк Уеб и под наслова „Съработници в Христос“. Специални гости бяха представителите на Годишната конференция за Среден Тексас на Глобалната методистка църква: п-р Лия Х. Грегъри (President pro tempore), Стан Грегъри, п-р Дъглас и Джена Фокс, Джери и Илейн Херик, Тим и Лин Грос, п-р Брад Дехейвън и п-р Джейсън Фрай.

Конференцията започна с богослужение с Господна трапеза, на което проповядва епископ Марк Уеб. По време на работната сесия беше представен докладът на Централното ръководство, като специално внимание беше обърнато на петгодишния план за постигане на финансова независимост, чието изпълнение започна от 1 септември 2023 г. Конференцията одобри плана, както и предложението да се създадат следните четири църковни окръга под ръководството на главни пастори:

  • Софийски (София, Ботевград, Плевен, Мизия-Войводово, Ловеч и Севлиево) – главен пастор Цветан Илиев;
  • Русенски (Русе – Свищов, Хотанца, Ценово, Велико Търново и Лясковец) – главен пастор Владимир Железов;
  • Варненски (Варна, Варна – арменска, Добрич, Старо Оряхово, Долни Чифлик, Осеново и Шумен) – главен пастор Ивайло Иванов;
  • Бургаски (Бургас, Стралджа, Варна 2, Добрич 2, Дългопол и Тръстиково) – главен пастор Красимир Маджаров.

Главните пастори ще осъществяват дейността си под ръководството на п-р Даниел Топалски, временен председател (president pro tempore) на Годишната конференция и председател на Централното ръководство. Главните пастори ще работят под ръководството на временния председател в три основни направления:

1. Формиране на всеотдайни духовни християнски водачи;

2. Създаване на среда за християнско преобразяване;

3. Развиване и ръководство на практики, които носят духовен плод и отчетност.

Окръзите и местните църкви ще бъдат основните звена, в които ще се развива църковната мисия и ще се разгръщат важните инициативи за обновяване на църковния живот.

Трите беседи, посветени на съработничеството в Христос в рамките на партньорските отношение между Методистката църква в България и Годишната конференция на Среден Тексас, бяха представени от епископ Марк Уеб, п-р Брадли Дехейвън и п-р Даниел Топалски.

Първото по рода си партньорство в Глобалната методистка църква беше отпразнувано със специално богослужение, по време на което проповядва пастор Лия Х. Грегъри.

По препоръка на Комисията за служение закритото заседание на пасторите одобри Любен Попов като помощник – пастор. Той ще започне богословското си обучение по-късно през годината.

Бяха избрани делегатите за предстоящата Учредителна генерална конференция на Глобалната методистка църква, която ще се проведе в Сан Хосе, Коста Рика, през септември тази година. Пасторите избраха п-р Цветан Илиев (делегат), п-р Маргарита Тодорова (заместващ делегат) и п-р Владимир Железов (резервен делегат). Миряните избраха Мариела Михайлова – Сидерова (делегат), Теодора Маринова – Българанова (заместващ делегат) и Евгений Семашко (резервен делегат). В качеството си на член на Преходния ръководен съвет на конференцията ще присъства и пастор Даниел Топалски.

В края на Годишната конференция епископът обяви следните назначения:

Временен председател – Даниел Топалски, презвитер

Софийски църковен окръг

Главен пастор – Цветан Илиев, презвитер

София                                                            Цветан Илиев, презвитер

Ботевград

Плевен                                                          Владимир Блажев, дякон

Мизия – Войводово

Ловеч                                                            Венцислав Андреев, пенсиониран дякон

Работа в затвора

Севлиево                                                     Маргарита Тодорова, презвитер

Русенски църковен окръг

Главен пастор – Владимир Железов, презвитер

Русе                                                               Владимир Железов, презвитер

Хотанца                                                        Красимир Вълев, дякон

Ценово                                                         Марияна Генова, дякон

Велико Търново                                        Джесика Морис – Иванова, презвитер

Лясковец                                                      Ивайло Иванов, презвитер

Варненски църковен окръг

Главен пастор – Ивайло Иванов, презвитер

Варна – Аксаково                                      Даниел Топалски, презвитер

Варна (арменска)                                      Нерсес Кетикян, дякон

Добрич                                                      Любен Попов, помощник – пастор

Шумен                                                       Нерсес Кетикян, дякон

Осеново                                                    Мая Алтунян, пенсиониран местен пастор

Долни Чифлик                                         Стоян Сталев, дякон

Старо Оряхово

Работа в затвора  

Бургаски църковен окръг

Главен пастор – Красимир Маджаров, презвитер

Бургас (Горно Езерово)                           Красимир Маджаров, презвитер

Стралджа                                                     Веско Зуев, дякон

Варна 2                                                         ще бъде определен

Добрич 2                                                     ще бъде определен

Дългопол                                                     Димитър Господинов, дякон

Тръстиково

Работа в затвора

Снимки: пастор Стоян Сталев