Валтер Бругеман и моето разбиране за Псалмите

Валтер Бругеман и моето разбиране за Псалмите

пастор Джесика Морис – Иванова  

За първи път чух за Валтер Бругеман, когато започнах да уча в семинарията, но повече от неговите книги четох, след като завърших и започнах служението си първо като мисионер и след това като пастор. Това не са дебели книги, но са богати с духовни истини и са ми помогнали много като ученик на Исус и служител в Неговата църква. Книгата ,,Посланието на Псалмите‘‘ на Бругеман силно ме докосна и бързо стана една от любимите ми книги.

Псалмите ни помагат, защото представляват диалог между вярващия и Бога. В тях намираме възхищение и хвала, но също и пълно отчаяние, съмнение и гняв. Всичко се намира в тях едновременно: радостта от живота с Бога и цената, която плащаме за този живот. Псалмистът не крие нищо от Бога и излива сърцето си пред Него.  Псалмите често са използвани в началото на богослуженията, по време на погребения или в личното време с Бога на всеки вярващ, но рядко се чува проповед или библейски урок по тема от псалмите.

Бругеман разделя псалмите на три категории или движения: песни на ориентация, песни на дезориентация и песни на нова ориентация. Заедно тези песни формират едно движение, което следва реалността, която преживяваме като човеци:

ориентация ——> дезориентация ———> нова ориентация

Всеки, който е вървял по екопътека на непознато място, знае колко са важните маркировките. Те ни дават ориентир. Псалмите на ориентацията представят убеденост и спокойствие в живота на вяра. Бог е представян като сигурен и заслужаващ доверие. Светът е подреден, плодоносен и благонадежден, защото Бог го е създал по този начин. Псалмите на ориентация говорят за време, когато всичко върви по план, когато всичко в света е както Бог желае да бъде.

Но всички знаем, че животът не винаги върви по план. Понякога мъгла покрива пътя ни и дъжд пада в очите ни. Трудно виждаме напред. Маркировките са почти, а понякога напълно, невидими. Преживяваме периоди на дезориентация, когато ни съпътстват тъга, страдания и отчаяние. В тези псалми писателят извиква към Бога като в Пс. 22:1: „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш, нито внимаваш в думите на охкането ми?“.Песни, писани и изпети в такива моменти, формират псалмите на дезориентация, за които ще пиша повече във втората част на тази поредица.

Последната категория са псалмите на нова ориентация. Те са песни, изпети „след потопа“, след като периодите на дезориентация са минали, след като Бог ни изненада с нещо ново и псалмистът прославя Господа за новото място, до което е стигнал. Тази нова ориентация е възможна благодарение на периода на дезориентация и носи ново познаване за Бога, защото сме преживели нещо толкова дълбоко и животопроменящо, че няма връщане назад. Тези песни и молитви ще погледнем в третата част на тази поредица. Нека сега да обърнем вниманието си към първата категория псалми – тези на ориентацията.

Псалмите на ориентация говорят за една ясно ориентирана вяра сред един балансиран и подреден свят, където няма изненади, а поради това няма и страх. Тези псалми изразяват дълбоко доверие и благодарност към Бога за това как Той е уредил светът да работи и как го поддържа. Бог създава, твори чрез Словото Си. Чрез поклонението си Израил преживява и обяснява този безопасен свят, над който Бог владее. Тази категория псалми могат да бъдат разделени на 5 групи: псалмите за Сътворението, за Закона на Бога, псалми на мъдрост, на отплата и на благовремие.

Псалмите за Сътворението празнуват радостната и благодарна увереност на Израил в Създателя.  Както Псалом 8:1а, 3-4 утвърждава: Йехова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя; Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил,  си казвам: Какво е човек, за да го помниш? Или човешки син, за да го посещаваш?“. Други примери за псалми на Сътворението са 145, 104, и 33. Докато творението е поддържано от Божията вярност, светът e мирен и подреден, но това състояние е в зависимост от внимателното послушание на Израил да живее според начина, който Бог е определил.

Заради това втората категория от псалмите на ориентация са Псалмите на Тора или Закона. Псалом 119:97-98 е добър пример: „Колко обичам Твоя Закон! Цял ден размишлявам върху него.  Ти ме направи по-мъдър от враговете ми със Своята заповед, защото тя е моето вечно наследство“. Други примери ще намерите в Псалом 1, 19, 15, и 24.

Следващата група са Псалмите на мъдрост, които са пълни с мъдри съвети и приличат на Притчите. Пс 37:1-5 казва:  „Не се дразни заради злодеите, не завиждай на онези, които вършат беззаконие,  защото те изсъхват бързо като трева и повяхват като зеленина. Уповавай се на Господа и върши добро, живей на земята и следвай истината. Виждай радостта си в Господа и Той ще изпълни желанието на сърцето ти. Предай пътя си на Господа и на Него се уповавай“. Псалом 14 е също част от тази категория и има цел да противопостави човешкия начин на управляване на света на Божия и пътя на Яхве, който превъзхожда нашите пътища.

В предпоследната категория се намират Псалмите на отплата. Псалом 111 и 112 са примери, които говорят за свят, в който хората търпят последствията на своите действия. Човекът, който се бои от Бога и пази закона Му, ще бъде благословен. Нечестивите получават отплата за злодействата си.

Псалмите на благовремието са петата група от псалмите на ориентация. Псалом 131 и 133 говорят за благословеното време на вяра, когато живеем в правилно отношение с Бога, и за спокойствието и благовремието, които идват, когато живеем в доверие и зависимост от Бога, Който се грижи за нуждите ни.

Псалмите на ориентация, които споменах конкретно, са примерни и не изчерпват всички от съответната група, но се надявам, че ви дават ясна представа за темата им и какво представлява тази група. Използването на тези псалми в личния молитвен живот ни помага да откриваме ясни ориентири в ежедневието си и да вървим уверено в Божиите пътища.

В следващата част от поредицата ще се занимаваме с псалмите на дезориентация: песните на плач, отчаяние, разочарование – псалмите, които понякога са неудобни за нас, но които говорят за реалността, в която живеем и за Бога, Който стои до нас дори в тези моменти, когато сме загубили пътя си и се чудим къде е Той.