Богословските добродетели в енцикликите на папа Бенедикт ХVІ и папа Франциск (увод)

Богословските добродетели в енцикликите на папа Бенедикт ХVІ и папа Франциск (увод)

Автор: пастор Цветан Илиев   Вяра, надежда и любов. Трите богословски добродетели намират мястото си в Свещеното писание като дарове, които слизат от Бога. Те са също и обект на изследване от страна на папа Бенедикт и папа Франциск, чиито енциклики Deus Caritas Est, Spe Salvi и...

Виж повече
Валтер Бругеман и моето разбиране за Псалмите

Валтер Бругеман и моето разбиране за Псалмите

пастор Джесика Морис – Иванова   За първи път чух за Валтер Бругеман, когато започнах да уча в семинарията, но повече от неговите книги четох, след като завърших и започнах служението си първо като мисионер и след това като пастор. Това не са дебели книги, но са богати с духовни...

Виж повече
Християнското съвършенство – зрелостта на вярата, която действа чрез любов. Базисни предпоставки

Християнското съвършенство – зрелостта на вярата, която действа чрез любов. Базисни предпоставки

Всеки път, както и всеки процес, се определя от своята цел. Пътят на освещение според братята Уесли е устремен към пълното освещение, или християнското съвършенство. Ако Чарлз мисли съвършенството най-вече като довеждане на процеса на освещение до неговия логичен завършек, то Джон се...

Виж повече
Общностният контекст на освещението

Общностният контекст на освещението

Освещението е немислимо извън контекста на общността на вярващите. За братята Уесли този принцип е извън всякакво съмнение, тъй като по самата си същност християнството е социална (общностна) религия: „Християнството е по съществото си една социална религия и (…) да се превърне в...

Виж повече
Любовта като средоточие на всички добродетели

Любовта като средоточие на всички добродетели

Разбирането на Джон Уесли за същността на добродетелите (склонности, нагласи на сърцето) разкрива известни прилики с аретологичната концепция на Тома Аквински, за когото добродетелта е и склонност към добро действие, и осъществяване на възможността за съвършенство[1]. На пръв поглед...

Виж повече
Светостта като правота на сърцето

Светостта като правота на сърцето

Човешкото сърце се характеризира с определени склонности, нагласи и чувства, които съставляват неговата своеобразна „топография“[1]. Разграничението помежду им не винаги може да бъде стриктно проведено, тъй като Джон Уесли често използва трите понятия като синоними. Склонността, или...

Виж повече
Мястото, на което стоиш, е свята земя

Мястото, на което стоиш, е свята земя

Днешният старозаветен текст на пръв поглед не е свързан с тайнството кръщение, което ще бъде отслужено след малко. Но както казах, текстът не е свързан само на пръв поглед. Ако се доближим повече и се вгледаме в детайлите, ако имаме предвид богословското значение на кръщението, ще...

Виж повече
Участието в божествения живот като евхаристийно събитие и поетичният език на вярата

Участието в божествения живот като евхаристийно събитие и поетичният език на вярата

Средищното място на Евхаристията като благодатно средство в процеса на освещението, разбирано като участие в божествения живот, е извън всякакво съмнение за Чарлз Уесли. Богословието на освещението като богословие на участието предполага особен поетичен език, който се характеризира с...

Виж повече
Участието в божествения живот като дар на Божията любов

Участието в божествения живот като дар на Божията любов

Божественият живот е неизречим дар (unspeakable gift), който не може да бъде заслужен от човека по никакъв начин. Негов Дарител  (Giver) е Светият Дух, Който се явява на умиращите души и ги привдига за нов живот чрез Своята благодат. Той вдъхва Себе Си в човешките сърца и ги изпълва...

Виж повече

Не като Йона

Днес ние чухме само малък откъс от книгата на пророк Йона (3:1-5), в който се говори за готовността, с която ниневийските жители (от най-големия до най-малкия) откликват на пророческия призив за покаяние. Това естествено би могло да насочи нашите размишления към темата за силата на...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!