Годишна конференция

От 4 до 7 април 2019 г. в гр. Велико Търново ще се проведе 67-та Годишна конференция на Обединената методистка църква в България под председателството на епископ Патрик Щрайф. Библейското мото на предстоящата сесия е от Римляни 10:14: “А как ще чуят без проповедник?”.

Конфенеренцията ще започне с богослужение от 14.30 ч., но което ще бъде отслужена Господна трапеза. Веднага след това ще бъде открита работната сесия, по време на която делегатите ще имат възможност да изслушат и обсъдят отчетите на суперинтенданта, централното ръководство и съответните работни групи.

Вечерта на 5 април (19.30 ч.) ще бъде отбелязана 160-та годишнина от първото методистко богослужение на български език, проведено от д-р Алберт Лонг във Велико Търново на 24 декември 1859 г. Лекция ще изнесе п-р Даниел Топалски.

Тематичният ден ще започне на 5 април от 15 часа и ще се проведе при следната програма:

15.00 Тематичен ден: «Как ще чуят без проповедник“ (п-р Милен Стефанов)

16.00 Почивка

16.15 Тематичен ден: „Керигматичната проповед на апостолите“ (преглед върху Деяния на апостолите) – п-р Милен Стефанов

17.15 Почивка

17.30 Тематичен ден: „Горко ми, ако не благовествам!“ (п-р Владимир Железов)

6 април

9.00 Сутрешна молитва (п-р Красимир Маджаров)

9.30 Тематичен ден: „Ловци на човеци“ (п-р Цветан Илиев)

10.30 Почивка

11.00 Тематичен ден: „Целият свят е моя енория“ (п-р Кристиян Истрате)

 

На 7 април от 10.00 ч. ще започне тържественото богослужение в ЕМЕЦ – Велико Търново, по време на което епископът ще ръкоположи утвърдените от закритото заседание на пасторите кандидати за пасторско служение.