Епископ Болетер на осемдесет години

Епископ Болетер на осемдесет години

Централната конференция горещо те поздравява, скъпи епископ Хайнрих, за твоя осемдесети рожден ден, който ще празнуваш на 13 май. Преди шестдесет години ти започна служението си в Методистката църква като млад стажант и кандидат за пасторско служение. Ти беше свидетел на обединяването, което създаде Обединената методистка църква, и скоро стана член на новосъздадения Генерален съвет за служение. В Швейцария, наред с пасторската си работа, ти достигаше дълги години и до по-широка читателска аудитория като посветен редактор на църковното списание «Църква и свят».

Преди 32 години, през март 1989 година, беше избран за епископ на Централната конференция в Баден. Никой не подозираше по онова време, че през лятото бодливата тел на границата между Унгария и Австрия ще бъде срязана, а през ноември ще падне и Берлинската стена. Ти пое поста си във времето на най-големите обществени промени в Европа след Втората световна война. Със своята спокойна и обърната към хората природа ти водеше малкия кораб на Централната конференция към нови територии. Ти гледаше на себе си като част от Божите люде, пътуващи към хоризонта на Божието царство.

Това беше едно напрегнато и изтощително служение, в което се убедихме при твоето пенсиониране преди петнадесет години. Благодарни сме за това, че заедно с Марта ви бяха подарени по-спокойни години след приключването на епископското служение.

Скъпи епископ Хайнрих, пожелаваме ти Божието благословение на твоя осемдесети рожден ден и нека Божият мир да пази и придружава теб и Марта в по-нататъшното ви житейско пътешествие.

Епископ Патрик Щрайф