Доктор Еди Фокс излиза в пенсия

Eddie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор Еди Фокс, световен директор на евангелизационния отдел (World Methodist Evangelism) на Световния методистки съвет, е решил да се пенсионира след двадесет и пет годишно служение на тази позиция, започнало на 1 януари 1989 г. Фокс поема поста от д-р Алън Уолкър от Автралия, който е първият световен директор на отдела. Д-р Фокс е оповестил намерението си по време на срещата на служителите на World Methodist Evangelism в Нешвил, Тенеси.

 

Епископ Майкъл Уотсън, президент на евангелизационния отдел, изрази от името на своите колеги дълбоко уважение към лидерското служение на д-р Фокс в световното методистко семейство. Според него Еди Фокс в продължение на дълги години е бил „най-познатият методистки проповедник в света“. Фокс е проповядвал в около 90 държави на всички континенти в света. Малцина са имали по-голямо въздействие на полето на евангелизацията след времето на Джон Уесли.

 

Епископ Уотсън съобщи, че се планира специално събитие, на което да се отпразнува дългогодишното служение на Еди и Мери Нел Фокс. Търсенето на заместник ще започне веднага, а до неговото намиране д-р Фокс ще продължи да изпълнява своите задължения.

 

Евангелизационният отдел насърчава единството в свидетелството на църквите – членове на Световния методистки съвет и развива евангелизаторското служение в световната методистка общност, която включва методистки, уеслиански и назарянски църкви, както и всички останали църкви, чиито корени са в уеслианската традиция.

 

Част от дейността на отдела е създаването на мрежа от т.нар. „свързани църкви“, чрез която беше решително подпомогнато възстановяването на Методистката църква в България след края на комунизма. В това отношение приносът на д-р Еди Фокс трудно може да бъде надценен.

 

Методистката църква в България е благодарна за служението на Еди Фокс, чиито усилия интегрираха българските методистки църкви в голямото методистко семейство.