In Memoriam

Martha

 

На 14 септември 2015 г. почина Марта Вили Илиева (96 г.), съпруга на покойния пастор Илия Яков Илиев. Погребалната служба ще бъде отслужена на 15.09.2015 г. в сградата на Евангелска методистка епископална църква – Русе от 13.00 ч. в присъствието на епископ Патрик Щрайф. Тук поместваме писмото на пастор Бедрос Алтутян във връзка със смъртта на сестра Марта.

 

————————————————————————————-

 

Евангелската методистка църква в България се разделя с един неуморен труженик, вярна пастирска съпруга и всеотдайна сестра в Господа – Марта Илиева. Тя е последният борец, когото изпращаме от поколението на ветераните на църквата. Тя посвети целия си живот в служба през най-трудните години от историята на Методистката църква. Като пастирска съпруга нейното служение беше забележително и всеотдайно в Хотанца, Ловеч, Русе. Тя внесе нова култура и финес в служението на жените в църквата. Когато пастирите бяха в затвора, тя не се уплаши да продължи своето служение. Благодарение на нея и други верни сестри по места се поддържаше огъня на вярата  и любовта към Бога в Методистките общества в Ловеч, Търново, Плевен, Севлиево. Нашата църквата им дължи признание. Имената им не трябва да бъдат забравени. Марта Илиева идва от Германия в България като съпруга на п-р Илия Илиев. Тя отдаде на Методистката църква цялата си енергия и ентусиазъм, всичките си способности за проповядване и разпространение на Евангелието. За нашето поколение тя беше пример и остави ярки спомени от служение си в Русе по времето на комунистическия режим. Работеше с жените, възпитаваше децата, учеше младежите. През тези години в църквата в Русе винаги имаше музика и вокални групи, чрез които тя вдъхновяваше и насърчаваше младежите. Във всичко това се усещаше огъня на нейната вяра, който мотивираше младото поколение да се посвети в служение на Бога. След възстановяването на Методистката църква през 1990 г. тя бе инициатор за организирането на Женското дружество в църквата. Сестра Марта Илиева вече е призована на заслужена почивка в славата на своя небесен Отец, на когото служи вярно през целия си живот.

 

И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да! казва Духът, за да си починат от трудовете си, защото делата им следват подир тях.”  

 

П-р Б. Алтунян