Извънредни мерки

Епидемичната обстановка в страната и приетите от държавната и общинската власт мерки налагат местните църкви да предприемат определени ограничения в дейността си:
1) Дейността на неделните училища се преустановява до второ нареждане. Тази мярка се отнася и до детските центрове, които се намират в имоти, собственост на Църквата.

2) Следва да се отменят всичко допълнителни събития (молитвени събирания, библейски часове, тийнейджърски и младежки събирания).

3) На членовете и посетителите на неделните богослужения да се разясни да се въздържат от ръкувания и прегръдки, да спазват стриктна лична хигиена и да се въздържат от посещение, когато са болни или имат грипни или грипоподобни симптоми (или са били в непосредствен контакт с такива лица). По възможност посетителите да сядат през един стол. Препоръчително е отслужването на Господна трапеза да се ограничи до един път в месеца, като се използват еднократни чаши, а приготвянето на елементите се извършва от здрави лица с използване на предпазни ръкавици за еднократна употреба. Продължителността на богослужението да не надхвърля един час.

При необходимост ще бъдат въвеждани и допълнителни мерки.

Давам си сметка, че някои от членовете на църквите ни могат да сметнат прилагането на такива мерки за излишно. На тях трябва да се напомни, че ние не носим отговорност единствено за себе си, но и за всички останали.

Нека Бог да ни помогне да действаме като отговорни водачи на църковните общества, които са ни поверени.

п-р Даниел Г. Топалски – суперинтендант на ЕМЕЦ в България