Обща молитва в Плевен

 

На 20 януари 2015 г. с братя и сестри от Евангелската методистка църква в Плевен посетихме литургия на Католическата църква в града във връзка със седмицата за молитва за християнско единство. Няколко дни по-рано беше осъществена комуникация с отците францисканци конвентуалци – отец Артур, отец Ярослав и отец Венци Николов, всичките монаси на францисканския орден и свещенослужители в Католическата църква.

 

            Присъствахме молитвено в литургията, като беше дадена възможност на всички да участват, прочитайки Францисканската молитва – Добри Боже, направи ни инструменти на Твоя мир, за да сеем любов там, където е омраза, прошка там, където е обида, вяра там, където има грешка, надежда там, където царува отчаяние, светлина там, където царува тъмнина, радост там, където е тъга. Направи не толкова да търсим утеха, колкото да утешаваме, не толкова да търсим разбиране, колкото да разбираме, не толкова да търсим любов, колкото да обичаме, защото давайки – получаваме, прощавайки – придобиваме прошка, а умирайки – раждаме се до вечния живот. Чрез Исуса Христа, нашия Господ. Амин.

 

            Отец Венци проповядва по темата за единството и насърчи вярващите да се молят за своите братя и сестри от другите вероизповедания. Той увеща всички да гледат не толкова на различията, колкото на приликите помежду ни. Отец Венци говори за важността на служението на мъжете и това те да бъдат в църквата. Той сподели интересния факт, че ако една жена повярва в семейството, тя води със себе си в църквата 17% от него, но ако мъжът повярва, той води със себе си 90%. Отецът наблегна на това, че ние всички като духовни камъни сме вградени в Църквата на Бога.

 

            Също така беше дадена възможност за приветствие и благодарност на пастор Владимир Блажев, който говори за важността на единството, като част от Първосвещеническата молитва на Исус Христос. Той поздрави църквата домакин, като посочи, че тяхното желание да ни поканят върши Божията воля.

 

            Участието ни в тази литургия, посветена на едниството, е само началото на едно добро взаимоотношение между двете църкви в града. Дано Господ да благослови нашите братя и сестри от Католическата църква и нашето общение с тях.

                                                                                                                                                      пастор Цветан Илиев