Октава на молитва за християнско единство: ден шести

Нека всеки се погрижи и за другите

Библейски текстове: Исая 25:1-9; Псалм 82; Филипяни 2:1-4; Лука 12:13-21
Размишление
В текстовете на цялото Писание ние имаме доказателства, че Бог винаги заема позицията на бедните: Божията десница действа в полза на най-нуждаещите се хора срещу силните на деня. Затова и Исус постоянно отправя предупреждения срещу опасностите на алчността. Въпреки тези препоръки, грехът на алчността често пъти заразява нашите християнски общности и въвежда логиката на конкуренцията и състезателното начало, та една общност да се съревновава срещу друга. Нека да не забравяме, че колкото повече се съобразяваме със състезателния дух, който цари в света и е непрестанен извор на разделение, толкова по-трудно ще успеем да бъдем «убежище за бедните в страданието и заслон срещу бурята».
За нашите различни църкви и вероизповедания да се обогатиш пред Бога, не означава да имаш мнозина верни, които ти принадлежат или поднасят дарове на своите общности. Напротив, означава да признаем, че като християни, ние имаме многобройни братя и сестри по света, чието единство надхвърля всички икономически разделения между «Севера» и « Юга». Осъзнавайки своето основополагащо единство в Христос, християните протягат ръка, за да насърчат икономическата справедливост за всички.

 

 

Молитва
Боже всемогъщи, дай смелост и сила на Своята Църква, за да провъзгласява непрестанно правдата и пълнотата в ситуациите на господство и потисничество. Нека Твоят Свети Дух ни подкрепи, когато се стремим да отговорим на потребностите на другите, за да честваме така нашето единство в Христос. Амин.

 

 

Това е Божията ръка, която изтрива от земята омраза и злоба, високомерие и алчност, неправда и глупост. Всичко това е унищожено от Божията десница.