Октава на молитва за християнско единство: ден трети

Вашето тяло е храм на Светия Дух

Библейски текстове: Изход 3:4-10; Псалм 25:1-6; 1 Кор. 6:9-20; Матей 18:1-7
Размишление
Книгата Изход ни показва грижата на Бога към тези, които са поробени. Пасажът, в който Бог се разкрива на Мойсей в горящия храст, е решително заявяване на Неговата воля да освободи Своя народ. Бог вижда тяхното страдание, чува техните викове и идва да ги избави. Днес Той също чува виковете на тези, които са поробени, и иска да им върне свободата. Защото сексуалността е дар от Бога и най-дълбок израз на интимност. Изопачената употреба на този дар служи на порнографията, заробва и обезценява тези, които я произвеждат, както и нейните консуматори. Бог не остава безчувствен към тяхното страдание и християните са призвани също да се чувстват съпричастни.
Апостол Павел пише, че ние сме призвани да прославим Бога чрез телата си, което означава, че всичко в нашия живот, включително и взаимоотношенията ни, може и трябва да бъде приятно дароприношение за Бога. Християните трябва да работят заедно в полза на едно общество, което зачита човешкото достойнство и не поставя препятствия пред своите най-малки, но напротив – позволява им да живеят свободни, защото това е, което Бог иска за тях.

 

 

Молитва
О, Боже, чрез Твоята небесна благодат дай да се роди в нас чисто сърце и чист дух,
за да прославим Твоето име. Направи така, че църквите да се обединят в своите намерения за освещаването на Твоя народ. Молим се чрез Исус Христос, Който живее и царува с Тебе в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин.

 

 

Това е Божията ръка, която се грижи на земята за пречупените тела и духове, Той обича хората и ги хваща за ръка, всичко е изцелено чрез Божията десница.