Вече не като роб, но като обичан брат

Библейски текстове: Битие 1:26-28; Псалм 9:20 -10:30; Послание до Филимон; Лука 10:25-37

Размишление
Едно от първите неща, които научаваме за Бога, когато четем Стария и Новия Завет, е това, че Бог създава човека по Свой образ и подобие. Въпреки всичко тази дълбока и великолепна истина често пъти е пренебрегвана и отричана през вековете. По времето на Римската империя робите са третирани като движими вещи. Но посланието на Евангелието е различно. Исус отправя предизвикателство към обществените правила, които унижават човешкото достойнство на самаряните. За Исус Христос самарянинът беше «ближен» на човека, нападнат по пътя към Йерихон – някой, който трябва да се обича съгласно Закона. Павел, окуражен от вярата си в Христос, говори за бившия роб Онисим като за един «обичан брат», отивайки отвъд нормите на обществото, в което живее.
Този, който обича с християнска любов, трябва винаги да обича смело, да се осмелява да надхвърли ограниченията и да умее да признава достойнството на другите, както цени своето. Както казва и апостол Павел, християните трябва да «имат в Христос всяка свобода» да признават заедно и ясно достойнството на всяко човешко същество и да се противопоставят на всички съвременни форми на поробване.

Молитва
Боже на всяка благодат, приближи се до тези, които са жертви на трафика на хора,
покажи им, че Ти виждаш тяхната безнадеждност, и чуй техния вик. Направи така, че Твоята Църква да се обедини и я изпълни със състрадание и смелост да работи, за да дойде денят, когато никой човек повече няма да бъде експлоатиран и когато всички ще бъдат свободни да живеят с достойнство и мир. Ние Те молим в името на Пресветата Троица, която може да направи много повече, отколкото ние можем да поискаме и да си представим. Амин.

Това е Божията ръка, която вдига един по един тези, които са паднали на земята; всеки е познат, никой не е загубен, всичко е спасено от Божията десница.Цитати:


Последни новини

Епископ Болетер на осемдесет години

04.05.2021

Централната конференция горещо те поздравява, скъпи епископ Хайнрих, за твоя осемдесети рожден ден, който ще празнуваш на 13 май. Преди шестдесет години ти започна служението си в Методистката църква като млад стажант и кандидат за пасторско служение. Ти беше свидетел на обединяването, което създаде Обединената методистка църква, и скоро стана член на новосъздадения Генерален съвет […]

Прочети повече

Новини, От Европа