Октава на молитва за християнско единство: ден втори

Вече не като роб, но като обичан брат

Библейски текстове: Битие 1:26-28; Псалм 9:20 -10:30; Послание до Филимон; Лука 10:25-37

Размишление
Едно от първите неща, които научаваме за Бога, когато четем Стария и Новия Завет, е това, че Бог създава човека по Свой образ и подобие. Въпреки всичко тази дълбока и великолепна истина често пъти е пренебрегвана и отричана през вековете. По времето на Римската империя робите са третирани като движими вещи. Но посланието на Евангелието е различно. Исус отправя предизвикателство към обществените правила, които унижават човешкото достойнство на самаряните. За Исус Христос самарянинът беше «ближен» на човека, нападнат по пътя към Йерихон – някой, който трябва да се обича съгласно Закона. Павел, окуражен от вярата си в Христос, говори за бившия роб Онисим като за един «обичан брат», отивайки отвъд нормите на обществото, в което живее.
Този, който обича с християнска любов, трябва винаги да обича смело, да се осмелява да надхвърли ограниченията и да умее да признава достойнството на другите, както цени своето. Както казва и апостол Павел, християните трябва да «имат в Христос всяка свобода» да признават заедно и ясно достойнството на всяко човешко същество и да се противопоставят на всички съвременни форми на поробване.

Молитва
Боже на всяка благодат, приближи се до тези, които са жертви на трафика на хора,
покажи им, че Ти виждаш тяхната безнадеждност, и чуй техния вик. Направи така, че Твоята Църква да се обедини и я изпълни със състрадание и смелост да работи, за да дойде денят, когато никой човек повече няма да бъде експлоатиран и когато всички ще бъдат свободни да живеят с достойнство и мир. Ние Те молим в името на Пресветата Троица, която може да направи много повече, отколкото ние можем да поискаме и да си представим. Амин.

Това е Божията ръка, която вдига един по един тези, които са паднали на земята; всеки е познат, никой не е загубен, всичко е спасено от Божията десница.