На 3 октомври 2020 г. от 10.00 ч. се проведе заседание на Централното ръководство на Евангелска методистка епископална църква в България в следния състав: суперинтендант Даниел Топалски – председател, п-р Ивайло Иванов – секретар, пастор Красимир Маджаров, д-р Мариела Михайлова, Любен Попов.

 

След като взе предвид епидемичната обстановка в страната и предписаните от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки за закритите обществени места, към които се отнасят и молитвените домове, Централното ръководство взе следното решение:

 

  1. Предоставя на църковните настоятелства на местните църкви правото да вземат решение за възстановяване на всички общоцърковни дейности, при които е възможно спазването на противоепидемичните мерки за закрити пространства: осигуряване на дезинфектант на входа, носене на защитна предпазна маска за еднократна или многократна употреба, спазване на дистанция най-малко 1,5 м. между участниците, недопускане на участници с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, хрема и други), недопускане на струпване на хора в помещенията и фоайетата след приключване на дейностите, задължителна дезинфекция на помещенията и всички критични точки в тях (всички повърхности, свързани с поток от хора, както и често докосваните повърхности).
  2. Продължителността на допълнителните събрания не трябва да надвишава един час.
  3. Препоръчва на църковните членове над 65-годишна възраст и с придружаващи заболявания да се въздържат от участие в допълнителни църковни дейности през седмицата.
  4. Контролът за спазване на настоящото решение се възлага на ръководителите на църковни окръзи и на лицата, отговорни за провеждането на допълнителните дейности. При неспазване на предвидените мерки провеждането на съответната дейност в местната църква ще се преустановява, за което Църковното ръководство трябва да бъде незабавно уведомено.

 

Църковното ръководство призовава всички пастори и църковни членове да действат отговорно и дисциплинирано, водени от грижата за опазване на собственото си здраве и здравето на останалите участници.

суперинтендант Даниел Топалски – председател

пастор Ивайло Иванов – секретар

 

 

 Цитати:


Последни новини

Епископ Болетер на осемдесет години

04.05.2021

Централната конференция горещо те поздравява, скъпи епископ Хайнрих, за твоя осемдесети рожден ден, който ще празнуваш на 13 май. Преди шестдесет години ти започна служението си в Методистката църква като млад стажант и кандидат за пасторско служение. Ти беше свидетел на обединяването, което създаде Обединената методистка църква, и скоро стана член на новосъздадения Генерален съвет […]

Прочети повече

Новини, От Европа