Решение на Централното ръководство

На 3 октомври 2020 г. от 10.00 ч. се проведе заседание на Централното ръководство на Евангелска методистка епископална църква в България в следния състав: суперинтендант Даниел Топалски – председател, п-р Ивайло Иванов – секретар, пастор Красимир Маджаров, д-р Мариела Михайлова, Любен Попов.

 

След като взе предвид епидемичната обстановка в страната и предписаните от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки за закритите обществени места, към които се отнасят и молитвените домове, Централното ръководство взе следното решение:

 

  1. Предоставя на църковните настоятелства на местните църкви правото да вземат решение за възстановяване на всички общоцърковни дейности, при които е възможно спазването на противоепидемичните мерки за закрити пространства: осигуряване на дезинфектант на входа, носене на защитна предпазна маска за еднократна или многократна употреба, спазване на дистанция най-малко 1,5 м. между участниците, недопускане на участници с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, хрема и други), недопускане на струпване на хора в помещенията и фоайетата след приключване на дейностите, задължителна дезинфекция на помещенията и всички критични точки в тях (всички повърхности, свързани с поток от хора, както и често докосваните повърхности).
  2. Продължителността на допълнителните събрания не трябва да надвишава един час.
  3. Препоръчва на църковните членове над 65-годишна възраст и с придружаващи заболявания да се въздържат от участие в допълнителни църковни дейности през седмицата.
  4. Контролът за спазване на настоящото решение се възлага на ръководителите на църковни окръзи и на лицата, отговорни за провеждането на допълнителните дейности. При неспазване на предвидените мерки провеждането на съответната дейност в местната църква ще се преустановява, за което Църковното ръководство трябва да бъде незабавно уведомено.

 

Църковното ръководство призовава всички пастори и църковни членове да действат отговорно и дисциплинирано, водени от грижата за опазване на собственото си здраве и здравето на останалите участници.

суперинтендант Даниел Топалски – председател

пастор Ивайло Иванов – секретар