Семинар за споделяне на вярата, организиран от работната група за евангелизация на Годишната конференция на Обединената методистка църква в България и Румъния, се проведе на 17 юни 2017 г. в ОМЦ в Шумен. Лектори бяха п-р Милен Стефанов, п-р Цветан Илиев и Ирена Стефанова.

Семинарът се проведе в рамките на един ден от 9:30 до 16:30 и насочи вниманието на участниците към важността от споделянето на вярата по един естествен начин. П-р Милен Стефанов в своята първа лекция изясни основни въпроси, свързани със споделянето на вярата – какво не е то, какво е, как да търсим водителството на Светия Дух, използвайки Lectio Divina, и срещата на Исус със самарянката. Той изясни, че споделянето на вярата не е метод, а стил на живот, породен от радостната вест на Евангелието. Така личната история и свидетелството на всеки един християнин стават ключови за разпространението на Благата вест.

П-р Цветан Илиев, за когото това бе първи семинар за споделяне на вярата, говори върху темата за свидетелството, като разгледаните библейски пасажи бяха от книга Деяния на апостолите и бяха свързани със свидетелството на ап. Павел пред Порций Фест и Ирод Агрипа II, описано в Деян. 25:23 – 26:32, както и срещата на апостола с атиняните, описана в Деян. 17 глава.

В следобедната част на семинара п-р Стефанов обърна внимание на важността от широк мироглед, за да можем да говорим с невярващите си приятели и познати. В тази лекция той наблегна на това, че светът се променя твърде бързо и човекът се сблъсква с трудности в области като миграция, урбанизация, промяна на геополитиката. В този бързо променящ се свят църквата трябва да остави някои от старите методи, да бъде актуална и да успее да достигне всеки един.

В последната лекция Ирена Стефанова предложи практически насоки за разказване на нашето собствено свидетелство. Обърна се внимание на въпросите, които хората си задават днес и как ние бихме могли да дадем адекватни отговори на тези въпроси. Три основни въпроса си задава нашият съвременик – „Откъде идвам?“, „Защо съм тук?“ и „Накъде отивам?“. Нашето свидетелство е възможност да се даде отговор на тези въпроси. То трябва да съдържа отговор на следните три въпроса: какъв бях; какво предизвика вярата ми; какъв съм сега.

Тези три опорни въпроса, на които се крепи свидетелството ни, са извлечени от свидетелството на ап. Павел – „Бях гонител на Църквата, Христос ме срещна на пътя към Дамаск и сега съм Христов апостол сред езичниците“.

Ето какво казаха домакините ни от ОМЦ в гр. Шумен Джесика и Ивайло Иванови: „Много сме щастливи, че успяхме да осъществим този семинар. Държахме да го включим в програмата на нашата църква, защото осъзнаваме, че има доста закостенялост и инерция в начина, по който в църквата мислим за това как да споделяме вярата си, а и твърде рядко това мислене преминава в действие. Семинарът беше на високо ниво и за участниците беше истинско насърчение и предизвикателство да преосмислят и активизират своето християнско свидетелство. Надяваме се, че чутото и преживяното през този ден ще бъде важен тласък към по-интензивни лични взаимоотношения с Бога, от които по естествен начин ще се активизира и свидетелството ни като църква в Шумен“.

 

 

п-р Цветан Илиев

 

 

 Цитати:


Последни новини

Епископ Болетер на осемдесет години

04.05.2021

Централната конференция горещо те поздравява, скъпи епископ Хайнрих, за твоя осемдесети рожден ден, който ще празнуваш на 13 май. Преди шестдесет години ти започна служението си в Методистката църква като млад стажант и кандидат за пасторско служение. Ти беше свидетел на обединяването, което създаде Обединената методистка църква, и скоро стана член на новосъздадения Генерален съвет […]

Прочети повече

Новини, От Европа