Семинар за споделяне на вярата в Шумен

Семинар за споделяне на вярата, организиран от работната група за евангелизация на Годишната конференция на Обединената методистка църква в България и Румъния, се проведе на 17 юни 2017 г. в ОМЦ в Шумен. Лектори бяха п-р Милен Стефанов, п-р Цветан Илиев и Ирена Стефанова.

Семинарът се проведе в рамките на един ден от 9:30 до 16:30 и насочи вниманието на участниците към важността от споделянето на вярата по един естествен начин. П-р Милен Стефанов в своята първа лекция изясни основни въпроси, свързани със споделянето на вярата – какво не е то, какво е, как да търсим водителството на Светия Дух, използвайки Lectio Divina, и срещата на Исус със самарянката. Той изясни, че споделянето на вярата не е метод, а стил на живот, породен от радостната вест на Евангелието. Така личната история и свидетелството на всеки един християнин стават ключови за разпространението на Благата вест.

П-р Цветан Илиев, за когото това бе първи семинар за споделяне на вярата, говори върху темата за свидетелството, като разгледаните библейски пасажи бяха от книга Деяния на апостолите и бяха свързани със свидетелството на ап. Павел пред Порций Фест и Ирод Агрипа II, описано в Деян. 25:23 – 26:32, както и срещата на апостола с атиняните, описана в Деян. 17 глава.

В следобедната част на семинара п-р Стефанов обърна внимание на важността от широк мироглед, за да можем да говорим с невярващите си приятели и познати. В тази лекция той наблегна на това, че светът се променя твърде бързо и човекът се сблъсква с трудности в области като миграция, урбанизация, промяна на геополитиката. В този бързо променящ се свят църквата трябва да остави някои от старите методи, да бъде актуална и да успее да достигне всеки един.

В последната лекция Ирена Стефанова предложи практически насоки за разказване на нашето собствено свидетелство. Обърна се внимание на въпросите, които хората си задават днес и как ние бихме могли да дадем адекватни отговори на тези въпроси. Три основни въпроса си задава нашият съвременик – „Откъде идвам?“, „Защо съм тук?“ и „Накъде отивам?“. Нашето свидетелство е възможност да се даде отговор на тези въпроси. То трябва да съдържа отговор на следните три въпроса: какъв бях; какво предизвика вярата ми; какъв съм сега.

Тези три опорни въпроса, на които се крепи свидетелството ни, са извлечени от свидетелството на ап. Павел – „Бях гонител на Църквата, Христос ме срещна на пътя към Дамаск и сега съм Христов апостол сред езичниците“.

Ето какво казаха домакините ни от ОМЦ в гр. Шумен Джесика и Ивайло Иванови: „Много сме щастливи, че успяхме да осъществим този семинар. Държахме да го включим в програмата на нашата църква, защото осъзнаваме, че има доста закостенялост и инерция в начина, по който в църквата мислим за това как да споделяме вярата си, а и твърде рядко това мислене преминава в действие. Семинарът беше на високо ниво и за участниците беше истинско насърчение и предизвикателство да преосмислят и активизират своето християнско свидетелство. Надяваме се, че чутото и преживяното през този ден ще бъде важен тласък към по-интензивни лични взаимоотношения с Бога, от които по естествен начин ще се активизира и свидетелството ни като църква в Шумен“.

 

 

п-р Цветан Илиев