Abdenur

 

„За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която беше назначена за вас…“

(1 Петр. 1:10-12)

 

Това е текст, който не оставя, или не би трябвало да оставя, никого равнодушен. Швейцарският богослов Морис Рей е написал в една от книгите си, че несъмнено ангелите в небесата са изненадани от безразличието на човеците пред Божието предложение – Благата вест за Исус Христос. Векове наред главната задача на пророческата мисия е била да различи времето на спасението – това време на изцеление, когато Бог ще изпрати Своя Месия, за да възстанови всичко (вж. Деян. 3:20-21).

 

Пророците разбраха, че не за себе си служат в това. Ангелите също нямат достъп до това благовестие. Но какво да кажем за човечеството? Евреите били първите, които могли да празнуват тази вест. Нали сам Господ каза: „Аз не съм изпратен при други, освен при загубените овце от Израилевия дом“. Но вместо радостно да посрещнат дългоочаквания Месия, те решиха да Го погубят. Спомнете си как Исус оплакваше Йерусалим: „Йерусалиме! Йерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до теб! Колко пъти съм искал да събера твоите деца…“.

 

Две хиляди години по-късно много християни отдават всеки ден от живота си като свидетелство за истината. Исус Христос е светлината на света и на онези, които Го следват. Той ни предупреждава, че тъмнината не може да удържи светлината. От първата глава на Битие Божията светлина пребивава в този свят, тази същата светлина, която откриваме в пролога на Евангелието според Йоан, който пише: „И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана“.

 

Когато Исус Христос умря на кръста, настана тъмнина. Христос идва скоро, за да потърси това, което е Негово. Нека да работим, докато е ден, защото денят Господен е велик и много страшен. Кой може да му устои? (вж. Йоил 2:11).

 

Господи Исусе, дай на Своята Църква сила, любов и мъдрост, за да може тя вярно да продължи своята мисия на свидетелство в този свят. Амин.

 

Абденур Абделмалек (59), АлжирЦитати:


Последни новини

Епископ Болетер на осемдесет години

04.05.2021

Централната конференция горещо те поздравява, скъпи епископ Хайнрих, за твоя осемдесети рожден ден, който ще празнуваш на 13 май. Преди шестдесет години ти започна служението си в Методистката църква като млад стажант и кандидат за пасторско служение. Ти беше свидетел на обединяването, което създаде Обединената методистка църква, и скоро стана член на новосъздадения Генерален съвет […]

Прочети повече

Новини, От Европа