1 януари 2015

 

Rahel„Защото Аз, Господ, твоят Бог, съм, Който подкрепям десницата ти и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна. Не бой се, червею Якове, и вие, малцината Израелеви; Аз ще ти помагам, казва Господ, твоят изкупител, Святият Израелев.“

(Исая 41:13-14)

 

В различни моменти от моя живот тези стихове са били за мен насърчение, защото са ме уверявали, че имам на своя страна един мощен Бог. Сега отново ги прочетох и един израз привлече вниманието ми: „Аз, Господ, твоят Бог, съм, Който подкрепям десницата ти“. Какво означава това? Първата ми мисъл беше: „Помощ! Ако Господ подкрепя десницата ми, това доста ще ограничи моите движения“. Искаше ми се да кажа на Бога: „Боже, вярвам, че с това нямаш предвид десничарите като мен. Какво би станало, ако подкрепяше лявата ми ръка? Може би така ще имам повече свобода на движението, защото съм свикнала да си служа предимно с дясната!“.

 

Но когато се замислих по-сериозно върху този стих, осъзнах, че Господ не случайно подкрепя десницата ми. Той иска да каже на мен и на теб: „От днес нататък ще вършиш всичко много по-лесно! Възложи силата си на Мен, за да разбереш, че Аз, твоят Бог, върша всичко с мощната Си десница, за да можеш ти да имаш достатъчно сила да се справяш с всичките си грижи“.

 

Исус дойде на света, за да ни изкупи и освободи. Можем с пълно доверие да възложим всичко в Неговата ръка и да се изправим смело срещу предизвикателствата на живота.

 

Исусе, подкрепи десницата ми – възлагам силата, уменията и вярата си в Твоята ръка, защото съм уверена, че Ти си силен, когато аз съм слаба. Амин.

                                                  Рахел Еген (28), Швейцария