Filip

 

„Събери Ми людете, и ще ги направя да чуят думите Ми, за да се научат да се боят от Мене през всичкото време догдето живеят на земята, и те да учат чадата си на това.“

(Второзаконие 4:10)

 

Да се боят от Бога?

 

Този страх трябва да е повече като почит или благоговение. Този страх е атрибут на любовта. Благоговението е грижа за чистотата и неопетнеността на любовта, грижа за чистотата на нашите взаимоотношения с Бога. Почитта и покорството не са мотивирани от буквата на закона, както моралистите от всички епохи погрешно си представят, а от Божията любов. Ние виждаме Божията любов във всичко, което Бог е извършил и продължава да върши за нас.

 

Човек не се обръща към Бога най-напред с покорство и едва след това да осъзнава Божията любов. Напротив,  човекът най-напред осъзнава и приема Божията любов, и едва след това любовта води към покорство. Някой, който няма за какво да бъде благодарен, не може и да се покори на Бога. Защо такъв човек би се покорил? Защо той би се боял от Него и то по правилния начин?

 

Основата на праведния страх е любовта и приемането от страна на Бога, а не уплахата от неизвестното; доверието, а не ужасът. Библията ни казва, че истинският страх Божи е плод на Божията любов, която освобождава и обвързва. Страхът от Бога е път и вие срещата по този път хора, които вършат добро, не защото се боят от наказание, а защото доброто има смисъл. Накрая на този път е Бог и вие можете да благоговеете пред Него и да се радвате.

 

 

Господи, благодаря Ти за Твоите думи. Помогни ми да ги предам в радостно благоговение. Амин.

 

 

Филип Яндовски (33), Чехия Цитати:


Последни новини

Епископ Болетер на осемдесет години

04.05.2021

Централната конференция горещо те поздравява, скъпи епископ Хайнрих, за твоя осемдесети рожден ден, който ще празнуваш на 13 май. Преди шестдесет години ти започна служението си в Методистката църква като млад стажант и кандидат за пасторско служение. Ти беше свидетел на обединяването, което създаде Обединената методистка църква, и скоро стана член на новосъздадения Генерален съвет […]

Прочети повече

Новини, От Европа