12 декември 2014

Filip

 

„Събери Ми людете, и ще ги направя да чуят думите Ми, за да се научат да се боят от Мене през всичкото време догдето живеят на земята, и те да учат чадата си на това.“

(Второзаконие 4:10)

 

Да се боят от Бога?

 

Този страх трябва да е повече като почит или благоговение. Този страх е атрибут на любовта. Благоговението е грижа за чистотата и неопетнеността на любовта, грижа за чистотата на нашите взаимоотношения с Бога. Почитта и покорството не са мотивирани от буквата на закона, както моралистите от всички епохи погрешно си представят, а от Божията любов. Ние виждаме Божията любов във всичко, което Бог е извършил и продължава да върши за нас.

 

Човек не се обръща към Бога най-напред с покорство и едва след това да осъзнава Божията любов. Напротив,  човекът най-напред осъзнава и приема Божията любов, и едва след това любовта води към покорство. Някой, който няма за какво да бъде благодарен, не може и да се покори на Бога. Защо такъв човек би се покорил? Защо той би се боял от Него и то по правилния начин?

 

Основата на праведния страх е любовта и приемането от страна на Бога, а не уплахата от неизвестното; доверието, а не ужасът. Библията ни казва, че истинският страх Божи е плод на Божията любов, която освобождава и обвързва. Страхът от Бога е път и вие срещата по този път хора, които вършат добро, не защото се боят от наказание, а защото доброто има смисъл. Накрая на този път е Бог и вие можете да благоговеете пред Него и да се радвате.

 

 

Господи, благодаря Ти за Твоите думи. Помогни ми да ги предам в радостно благоговение. Амин.

 

 

Филип Яндовски (33), Чехия