14 декември 2014

 

Cristi

 

„При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха. А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца…“

(Йоан 1:11-12)

 

По природа хората обичат да имат възможности, измежду които да избират. Обществото ни насърчава задоволяването на желанията, така че навсякъде е налице изключителен широк спектър от възможности. Във времето на Исус хората също имаха своите възможности и избори. Те очакваха Месия, Който беше описван по различен начин от книжниците по онова време. Много от учителите имаха своите собствени интерпретации за идването на Помазаника – за някои Той беше просто състояние на мир, за други – Цар, Който ще донесе справедливост за еврейския народ. Възможностите и мненията бяха много, очакванията също, но хората не бяха взели под внимание едно нещо: какво ще стане, ако Бог направи Свой собствен избор? Какво ако Бог стори нещо толкова неочаквано, нещо, което ще предизвика умовете им по такъв начин, че те да останат без възможности, а само с една настояща реалност.

 

Исус не беше просто избор, а Решението.  При Своите дойде, но те не Го приеха. Цялото човечество е изправено пред това Решение, но в света има много начини да се живее без Него. Тези, които приемат със смирение, че Исус е неотложна необходимост за изцелението на душите им, ще вземат това единствено лекарство и ще го използват за своя вечна полза. Бог не ни дава възможност, а привилегия – решение, което ни позволява да бъдем деца, родени не от човешко решение, а от Бога.

 

За жалост ние, модерните хора, не разбираме, че да станем Божии чада, означава да  се отречем от възможностите си и да отдадем живота си, за да го спечелим.

 

Християнството е отхвърляне на неща, които притежаваме, за да станем нещо, което по човешки е невъзможно – Божии чада, родени отгоре.

 

 

Адвентният период е свързан с правото, което Бог ви дава да бъдете Божии чада. Така че използвайте това право да бъдете нещо повече, отколкото можете да си представите, че можете да бъдете. Приемете Неговото Решение пред своите човешки възможности.

 

Мили Боже, Ти ни даде правото да станем Твои чада. Помогни ни да живеем според Твоя призив, помогни ни да загърбим собствените си избори и идеи, и да просим Твоята милост и решение, които надхвърлят всяко човешко разбиране.  

 

 

                                                                                                          Кристиан Истрате (30), Румъния