15 декември 2014

 

 

 Freddy„Господи, добре е да сме тук. Ако искаш, аз ще направя тук три шатри – една за Теб, една за Мойсей и една за Илия.“

(Матей 17:1-4)

 

Спомням си времето, което веднъж прекарахме с дъщерите ни в Дисниленд. Когато влязохме през входната врата, нашата най-малка дъщеря, тогава на четири години, извика: „О, страхотно! Винаги съм искала да видя това!“ Вечерта беше нужно да ги убеждаваме и утешаваме, за да могат да си тръгнат от този магичен, нарочно създаден свят и да се върнат към ежедневния живот. В днешния библейски откъс Петър изрича подобни думи като моята дъщеря, макар че никога не бих посмял да сравнявам Моисей и Илия с героите от Дисниленд.  

 

Само за няколко часа или вероятно само за няколко минути Петър, Яков и Йоан преживяха нещо невероятно и невъобразимо. Нивото на адреналина им е било наистина високо: Исус се преобрази по един неописуем начин; Моисей и Илия (двама почитани герои на Израил) се появиха; Божият глас беше чут като в Стария Завет. Не е нужно да споменаваме облаците и всичко останало, което те видяха.

 

Необикновените моменти се случват и в тях ние откриваме не само Исус, но и собствените си духовни връзки по начин, който дотогава е бил напълно непознат за нас. В тези моменти ние искаме всичко да си остане същото, защото се чувстваме изключително добре. Напълно изумени, ние се надяваме всичко това да продължи колкото е възможно повече. За някои такъв е моментът на тяхното обръщение, за други – тихата молитва или някоя конференция, среща или просто разговор с добри приятели.

 

В Евангелието според Матей историята е рамкирана от думите на Петър и първото изявяване на предстоящите страдания на Исус, от една страна, и изцеляването на момчето, обладано от демон, от друга страна. Все едно Матей иска да ни каже: „Моето преживяване на чудесното и невероятното не може да бъде отделено нито от страданието на моите ближни, нито от служението ми към тях“. Богословието на славата и богословието на кръста са неразделно свързани. Христос в славата Си е същият, Който страда на кръста.

 

Господи, помогни ми днес да бъда близо до тези, които страдат. Виждайки страданието на този свят, нека се изпълня с вътрешно осезаване на Твоята слава. Амин.

 

 

Фреди Нзамбе (45), Тунис