17 декември 2014

 

 

Elena„Защото ГОСПОД те повика като жена оставена и наскърбена духом…“

(Исая 54:1-6)

 

Дълбока и постоянна връзка между Бог и творението – това е целта, за която светът е сътворен и изкупен.  Живеем във време, в което връзките, които поддържат семейството, общността и обществото се разпадат. Църквата също живее сред този разпад и се изправя пред предизвикателството как да възстанови разрушените взаимоотношения.   

 

Макар че самата Църква също се нуждае от възстановяване, тя продължава да бъде средата за една нова връзка с Бога, за едно ново човечество, чиито членове са примирени с Бога и един с друг, и са призовани да служат в този свят. Радвайте се, следвайте, мечтайте Божиите мечти, търсете, израствайте, бъдете силни, не се страхувайте, не се срамувайте, защото Бог вижда сърцата ви. Той е вашият Изкупител, Той ви привдига и ви води по нов път. Той ви призовава и ви дава сила.

 

В днешния библейски откъс ние откриваме много обещания за едно добро бъдеще. Тайната на Църквата е скрита в благодатта на Исус Христос и в присъствието на Святия Дух, които разрушават преградите в света и раждат едно ново човечество. Единствено Бог може да превъзмогне и триумфира над всички причини за разделение. Нека изпълнената с живот общност на вярващите да отразява Божията слава в общото служение, щедростта, взаимната зависимост, прощението и приятелството, в близостта до бедните, слабите и презрените.

 

За да „уголемим мястото на шатъра си“, всеки един от нас трябва да е възприемчив към действието на Духа, за да премахне стените в собствения си живот. Дори ако тези стени са съвсем малки, те трябва да бъдат премахнати. Трябва да се посветим на стремежа към святост, но със съзнанието за цената, която ще трябва да платим. Ние не можем да се месим в Божия дял и това, което Той иска да постигне. Не можем да постави Бог в кутия, каквато ни харесва. Да се носи Божието бреме е трудна работа. Възстановяването на Божието царство идва с обновяването на Църквата и на нашата собствена скиния.

 

 

Мили Господи Исусе, в Теб ние ставаме потомци на обещанията на Твоя Отец. Благодарим за Твоето водителство на църковния живот. Святи Душе, нуждаем се от Твоето присъствие. Доведи ни до познанието на това, което е необходимо за нашата промяна, за да бъдем способни да разширим Твоето царство и да приведем Твоето изгубено творение обратно в дома на нашия Отец. Амин.

 

                                               Елена Ондрачкова (54), Словакия