21 декември 2014

 

Edit„В същия час Исус се възрадва в Духа…“ (Лука 10:21)

В Библията радостта и Святият Дух са неразделни (виж Галатяни 5:22) и тази връзка е съвсем реална: „А учениците се изпълниха с радост и със Святия Дух“ (Деяния 13:52); „… приехте словото с радост, която е от Святия Дух“ (1 Солунци 1:6). Самият Исус се възрадва в Духа.

Житейските ни радости са мимолетни и за съжаление, когато настъпят трудности, те отминават още по-бързо. Радостта, която идва от Святия Дух, е неизчерпаема и може да остане в сърцето ни дори във време на трудности, защото нейният източник е вечният Бог.

Сега сме призовани да споделяме радостта на Исус, надеждата, очакването на идващия Месия и Неговото царство, в което изобилстват правдата и мирът. Светът, в който живеем, отчаяно се нуждае от мир и единство, от справедливост, от любов. Нашата надежда трябва да е лъч светлина и извор на топлота за света.

Тези, които със смирено сърце приемат Божия дар, ще бъдат изпълнени с радост, защото обичат Бога, без да са Го видели. Без да са Го видели, те имат неописуема радост.

Да празнуваме адвентите, означава да влезем в радостта на идващия Бог; да отворим сърцата си в молитва и да възвеличим Този, Който даде Своя единороден Син за нас. Един добър начин да се подготвим за това очакване е да се смирим, за да приемем Божиите дарове, да живеем с надежда и всеки ден да бъдем все по-верни свидетели на Христовото царство.

 

Небесни отче, възхвалявам Те за това, че през седмиците на очакване на Рождеството можем да се смирим пред Теб и да бъдем добри слушатели на Твоето слово, за да действа то в нас и да ни изпълва с радост и мир. Амин.

 

Едит Бушенридер (63), Франция