8 декември 2014

Laura

 

„Облегни се на ГОСПОДА и Го чакай.“

(Псалм 37:7)

 

 

Наскоро се дипломирах. Времето за изпити беше предизвикателство. Реших да положа всички предвидени изпити, за да имам достатъчно време за последния и най-важен изпит. Когато отидох, за да заявя единия от изпитите, списъкът от кандидати за датата, която предпочитах, беше вече пълен, така че заявих по-късна дата, твърде близка до последния изпит. Страхувах се, че няма да мога да се подготвя и за двата изпита. Чувствах, че трябва да направя нещо – да напиша писмо до преподавателя и да искам разрешение за по-ранно явяване на изпит или да помоля някои от колегите си да се сменим. Бях ядосана от неотложната необходимост да сторя нещо. Но един нежен глас ми каза: „Облегни се на Господа и Го чакай“. Направих точно това и се молих. След седмица се появи едно свободно място за по-ранната дата. В крайна сметка успешно положих и двата изпита.

 

Често е трудно да се успокоим, когато сме ядосани. Трудно е също да бъдем търпеливи и да чакаме Бога, когато имаме много идеи как да разрешим проблема си. Все пак, ако Бог каже нещо, то ще стане, а начинът, по който Бог решава проблемите е много по-добър от която и да е от нашите идеи. Адвентният период ни дава една добра възможност да се упражняваме в търпение пред Господа – да чакаме търпеливо Него.

 

 

Мили Боже, благодаря Ти, за това, че Твоите пътища са по-високи от нашите пътища и Твоите мисли да по-високи от нашите мисли. Благодаря Ти, че ни говориш с нежен глас. Помогни ни да чуем гласа Ти, дай ни сила, докато Те чакаме. Амин.

 

 

                                                                       Лаура Сухански (23), Унгария