Nina      „… а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим осиновението.“

(Галатяни 4:4-5)

Струва ни се съвсем естествено да ситуираме раждането на Христос в определен исторически момент, но апостол Лука ни казва с точност кога и къде Спасителят е роден не за да засвидетелства това събитие като  едно от многото в човешката история, а точно за да подчертае неговата уникалност.

В нашия свят, с неговите точни времеви и пространствени параметри, дойде Исус, Чиято история човешките представи не могат да поберат, защото Той е извън всяко време и пространство, но винаги и навсякъде.   Можем ли да кажем, че има определено време за раждането на Христос – едно от лицата на Святата Троица – за Когото няма начало и край? В тази „пълнота на времето“ има нещо повече от изпълнение на очакванията и пророчествата за идващия Месия. „Изпълването на времето“ носи нещо ново, което светът дори не си е представял и за което изобщо не е бил подготвен.

Бог е Този, Който изгражда мост между небето и земята и прави възможно преминаването на временното към вечността. Когато идва Христос, времето престава да има власт над хората и вратите на вечността се отварят за всички, отворили сърцата си за Бога, Който стана човек.

В потока на нашето време, в който няма нищо ново под слънцето, навлиза Бог, поставя Себе Си под условията на човешките исторически ограничения и ставайки човек, променя нашето време, като го прави благовремие за всеки, търсещ спасение.

Единственото ново под слънцето – Христос – ни освобождава от товара на времето, което неминуемо отвежда към смъртта, като стъпка по стъпка ни води към живот в пълнота.

 

Господи, помогни ни да изкупваме благовремието, за да достигнем до пълнотата на живота. Амин.

 

Нина Топалска (33), България

 Цитати:


Последни новини

Епископ Болетер на осемдесет години

04.05.2021

Централната конференция горещо те поздравява, скъпи епископ Хайнрих, за твоя осемдесети рожден ден, който ще празнуваш на 13 май. Преди шестдесет години ти започна служението си в Методистката църква като млад стажант и кандидат за пасторско служение. Ти беше свидетел на обединяването, което създаде Обединената методистка църква, и скоро стана член на новосъздадения Генерален съвет […]

Прочети повече

Новини, От Европа