24 декември 2014

Ioana and Vladimir

 

„… и ще Го нарекат Емануил, което значи: Бог с нас.“ (Матей 1:23)

            Обещанието, дадено от старозаветния пророк Исая, става реалност в Исус Христос. Бог обеща Спасител, Който ще се нарече Емануил – „Бог с нас“. Бог дойде на земята, за да остане с нас. Може би сме се питали защо в края на своя жизнен път Джон Уесли казва: „Най-хубавото нещо е, че Бог е с нас“. Бог е с нас – не само е бил с нас преди, не само ще бъде с нас, но е с нас сега.

            Емануил – това име е цялото Евангелие. Той е тук, сред нас, завинаги с нас. Сам Бог реши така! Той ни каза, че никога няма да ни остави сами. Бог е с нас в Христос. С нас в нашата човечност, в бедата, във въпросите ни, в страховете, в скръбта.

            Бог е с нас и може да ни води, да ни подкрепя, да ни утешава. Каквото и да се случва, Бог е близо.

            Емануил – Бог за нас и за целия свят. Емануил – Бог с нас – днес, утре, завинаги.

            „Ще ми изявиш пътя на живота; пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Теб – винаги веселие“ (Псалм 16:11).

 

            Господи Исусе, толкова е прекрасно, че Ти дойде на този свят. Ти си Спасителят на света. Ти си Бог и си с нас тук. Благодарим Ти, че можем да вярваме в Теб и да Ти се доверяваме. Амин.

 

Johanna & Vladimir Fazekas (25/31), Сърбия