25 декември 2014

Marinko„… велика е тайната на благочестието: Този, „Който бе явен в плът, потвърден чрез Духа, видян от ангели, проповядван между народите, повярван в света, възнесен в слава.“

(1 Тимотей 3:16)

            Макар този текст да е кратък, в него вечният, любящ Бог открива истината за тайната, на която се основава нашата вяра. Бог открива вечната истина за Исус на нас, Неговите истински чада, които Го обичаме като свой Отец и обичаме Христос като Спасител, и които всеки ден копнеем да живеем с Бога.

            Той дойде при нас като човек от плът и кръв. Невидимият, вечен, свят и праведен Бог дойде в света като Спасител именно в плът и кръв. Бог стана човек и живя сред хората. В Йоан 1:14 се казва: „И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина“. Защо това се случи? За да бъде примирена човешката природа, която бе накърнена от греха. В Ефесяни 2:13 е казано: „А сега в Христос Исус вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос“.

            Бог иска да споделим с другите  това откровение и ние го правим! Ние изявяваме Словото на Бога, изявяваме Исус Христос, Спасителя на света. Той призовава всички нас: „Вярвайте в Бога, вярвайте и в Мен“. Защото Той е нашият Господ и Бог.

            Господи, благодарим Ти, че си вечен, че дойде близо до нас чрез Исус Христос, нашия Спасител, и че си винаги с нас. Амин.

 

Маринко Зафиров (40), Македония