В памет на пастор Янко Янков (1964 – 2016)

 

На 4 юни 2016 г. пастор Янко Янков се пресели във вечността. Евангелската методистка църква отдава последна почит на един достоен и ценен свой служител. Той беше всеотдаен проповедник на Евангелието и имаше привилегията да бъде един от верните труженици на обновената методистка църква веднага след демократичните промени.

 

Първите ни срещи с него бяха на строежа на новата методистка църква във Варна през есента на 1994 г. Той копаеше дълбоките основи, но се интересуваше какво ще се строи, каква ще е тази църква. Скоро след това отвори дома си, покани и съседите си, за да чуят Божието слово. Скромните срещи в дома му прераснаха в копнеж в съседния парцел да се построи църква за квартала в Старо Оряхово.

 

Янко спечели уважението на всички. Той работеше за една справедлива кауза: да помогне на своя етнос да познае Бога, да променят живота си, да станат достойни граждани, да бъдат свидетели какво може да направи вярата в Бога. Това беше началото и той продължи да се развива. В последните години Методистката църква организира тригодишен богословски курс. Янко беше старателен. Научи се да работи на компютър, да пише по зададени теми, получи знания, успешно държеше изпити. Можем да се възхитим на усилията му да се справи.

 

Янко остави дълбоки следи навсякъде: където живя, където работи, където служи на Църквата – в Старо Оряхово, в Долни чифлик, в някои селища в този регион – Гроздево, Пчелник. И там пося семена на вярата. Пастор Янко имаше мисионерски дух. Той умееше да споделя вярата си. Печелеше доверието на своите, печелеше уважението на кметовете и общинските администрации. С всичко се справяше, всяка врата се отваряше пред него. Свидетелство за това са неговите църкви. В Долни чифлик хора от три етноса са заедно. Това е пример за етнически мир и разбирателство, което е най-големият проблем в днешното време.

 

Вярата в Бога осмисли живота на нашия брат. Той с радост споделяше своята  вяра и успяваше да изгради авторитета на църквата си. Янко не отминаваше страданието около себе си. Имаше сърце за нуждите на хората. На колко много хора е помогнал! Колко усилия полагаше да получи рождествени кутии за децата с увреждания в с. Рудник, за бедните деца на малцинствата! Днес хората не вярват на думи, но той спечели своите съграждани с примера си, с характера си, с живота си. За Янко Христовите обещания бяха реалност, които промениха мисленето му, действията му, живота му.

 

Пастор Янко Янков приключи земния си път и сега е на заслужена почивка.

 

«И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да! казва Духът, за да си починат от трудовете си, защото делата им следват подир тях.»   Откр. 14:13

 

Пастор Янко застана пред Бога с богати плодове на своята вяра. Праведният човек умира с надежда и очаква този час, защото за него смъртта не е край, а ново начало, врата към Божието царство.

 

Исус Христос каза: „Истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота“ (Йоан 5:24).

 

Ние сме убедени, че нашият брат Янко премина от смърт към живот! Той вече е в своя небесен дом.

 

Пастор Янко Янков ще ни липсва, особено на семейството си и на църквите му. Всички ние, които го познавахме, трябва да сме благодарни, че Бог ни подари привилегията да имаме такъв брат и верен приятел.

 

Нашият скъп брат Янко ще продължава да живее в сърцата ни!

 

пастор Бедрос Алтунян