4 декември 2014

Frank

 

 

„…Господ ти известява, че Той ще ти съгради дом.“

(2 Царе 7:1-11)

 

 

Защо Бог не позволи на Давид да Му построи дом? Дали беше заради това, че зад думите на Давид: „Виж сега, аз живея в кедрова къща, а Божият ковчег стои под завеси“, всъщност има нещо друго: „Сега аз ще направя нещо за Бога“? Давид като че ли си каза: „Бог ми помогна против Голиат, победи неприятелите ми и ме спаси от ръката на Саул, сега аз ще направя нещо за Бога – ще Му построя дом!“

 

Не беше ли достатъчен Йерусалим? Градът, който Давид завладя и който носеше неговото име – Йерусалим, Давидовия град.

 

Какво мога да науча от този епизод? Вероятно това, че Бог има най-добрите намерения за мен, дори когато едно желание, което е много важно за мен, ми е отказано. На Давид беше отказано да построи Божия дом, но му беше дадено пророчество, което не се отнасяше за настоящето, но се простираше дори след неговата смърт.  Бог вижда това, което Натан не можа да види. Бог вижда сърцето. Божият отговор ни помага да осъзнаем, че Давид трябваше да разбере, че отношението между него и Бога не зависи от местата, в които те живеят.

 

Бог ще построи дом за Давид и „от“ Давид, защото Божието име е това, което трябва да остане в центъра.

 

Особено на Рождество ние трябва да сме в състояние свободно да даваме и получаваме подаръци. Дай на онзи, на когото искаш да дадеш, не на този, на когото мислиш, че трябва да дадеш. И не се притеснявай, ако получиш подарък от някой, на когото не си изпратил такъв!

 

Франк Мориц – Яук (47), Австрия