4 януари 2015

 

Kamel„Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари…“

(Исая 53:4)

На приземния етаж на една сграда в Корсика избухна пожар. Когато пожарникарите успяха да влязат в горящия апартамент, откриха овъглено тяло на млада жена. От разследването се разбра, че тя е успяла да спаси двете си деца – на три месеца и на седем години. Тя беше пъхнала бебето между решетките на прозореца. Една геройска майчинска постъпка и една трагична смърт!

Исая пророкува за Спасител, Който ще пожертва Своя живот за хората: Исус. Немислима е цената на нашето спасение. Христос е Божият Агнец (Йоан 1:29), Който е невинен, но поема нашите грехове и умира на кръста, за да ни изкупи. Той понесе целия товар на греха, който отделяше хората от Бога, и това костваше живота Му.

Исая предвижда идването на Христос, осемстотин години преди то да се случи. Той знаеше защо Изкупителят идва и какво ще стори. Исус Христос дойде като жертва, без да е сторил грях, без да е наранил някого. Той е началото и краят. Христос ще дойде отново и повече няма да има проблеми, скърби, болести, несправедливост. Всичко, което Бог е обещал, ще се изпълни.

Исус не просто стана човек, но и „взе на Себе Си образ на слуга“ (Филипяни 2:7), като остана истински Бог. Така нашето спасение стана възможно.

Кръстът ни показва един Бог, Който се отказва доброволно от Своята власт. Кръстът обърква очакванията ни, като ни казва, че трябва да умрем, за да живеем. „Ние се погребахме с Него да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото…“ (Римляни 6:4-5). Невероятната жертва на Христос отваря вратите на нашия затвор, като ни примирява с Бога, нашия Отец, и ни дарява нов живот. Бог от любов ни дава всичко, дори това, което Му е най-скъпо.

Слава да бъде на Теб, Агнец Божи, задето се пожертва за нас, като ни освети, за да пристъпим прага на вечността. Ти понесе нашето наказание и ни дари мир, ние бяхме изцерени чрез Твоята смърт. Благодарение на Теб имаме вечен живот!

                                                                                 Kamel Souadhia (35), Алжир