7 декември 2014

Pavle

 

„Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска да спаси живота, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.“

(Матей 16:24-25)

 

Какво наистина означава да бъдеш последовател на Исус Христос? Последователят на Христос е някой, който искрено решава да следва своя учител Исус Христос! Думата „ученик“ буквално означава „някой, който се обучава“. Ученикът в с случая обаче не е само някой, който се учи, той е един, който се възхищава и вярва. Да бъдеш ученик на Исус означава да се стремиш да бъдеш като Него! Истинският ученик е някой, който следва Исус заради любовта, с която Той обикна човешкия род. Исус трябва да бъде Цар и Господар на нашия живот. Последователят на Христос се доверява и зависи от своя Учител. Обещанията за бъдещите добрини ни помагат да устоим на не толкова доброто настояще. Последователят на Христос не е погълнат и претрупан с безпокойство и тревога. Мнозина, които претендират, че следват Христос, по-скоро удобно пренебрегват това, но Исус укори учениците Си за страха, който показаха в лодката по време на бурята. Ако надеждата ни е основана на нещо, което е отвъд този живот, няма да се поклатим от сегашните обстоятелства. На други места в Библията за това се говори като за мир, който надминава всяко разбиране.    

 

Да се отречем от себе си означава да се откажем от всичко желано и търсено от нас, което може да ни затрудни да вършим Божията воля. Това съвсем не означава, че всичко, което желаем, е грешно. Исус и Неговата воля трябва да заемат централно място в живота ни и да бъдат управляващата сила в него и в ежедневните ни решения.

 

Има голяма разлика между това да си ученик и църковен член. Библейският пасаж изяснява, че ако искаме да бъдем последователи на Христос, ще трябва да научим трудни уроци как да се отречем от себе си, как да вземем кръста си и да следваме Исус. Да се отречем от себе си означава просто да отдадем първото място на Исус. Когато решим да отдадем живота си в служение на Христос, ние откриваме истинската цел и радост на християнския начин на живот.

 

 

Господи, нека се научим да се отричаме от собствените си желания и да следваме Теб. Учи ни как да вдигнем и да носим кръста си. Амин.

 

 

Павле Коцев (45), Словакия