9 декември 2014

Martin

 

„Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, да проглася освобождение на пленниците, и отваряне затвора на вързаните…“

(Исая 61:1)

 

 

Вечният Господ обитава висините в непристъпна светлина и е наричан Святия – име, което обхваща всичко, Божествените атрибути и характер. Бог е тайнствен, необясним,  свят и славен. Той притежава творческа енергия, изпълнен е с благодат и любов.

 

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16)

 

Божията любов не е ограничена до Неговия Син, но е за целия свят. Това е изявено чрез Христовото идване в света. Бог ни обича. Той иска да ни дари вечен живот и да спаси този свят. За кого дойде Христос? Кой се нуждаеше от Неговата помощ? Той не дойде да се занимава с онези, които смятаха себе си за равни на Бога, нито с онези, които бяха самонадеяни и имаха високо мнение за себе си. Сам Исус каза: „Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; прати Ме да проглася освобождение на пленниците, и прогледване на слепите“. Блага вест за кротките, смирените и бедните – онези, които осъзнаваха, че са грешници и казваха: „Боже, смили се над мен, грешния“.

 

„Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените“ – да даде изцеление, където има болка и раната е най-дълбока. Не нужно да сме физически болни, за да изпитваме дълбока болка в себе си. Колко много майки, бащи и деца днес са дълбоко наранени в сърцата си! Огледайте се какво се случва в нашите страни.

 

Много хора няма да имат радостно Рождество. Те не знаят къде да отидат и никой не им казва Благата вест. Душите им са наранени. Исус каза: „Дойдох специално за тези хора. Бог ме изпрати да превържа раните на сърцата им“.

 

 

Господи, благодаря Ти, че мога да знам, че Ти си вечният Цар и че причината за моето съществуване на земята си единствено Ти. Помогни ми да приема това с цялото си сърце, така че да бъда светлина за другите, разпространявайки благовестието за Твоето идване. Амин.   

 

 

Мартин Баловски (21), Сърбия