ГОСТОПРИЕМСТВО: Засвидетелствайте необикновено дружелюбие!

Деяния 28:1-2, 7
И когато се спасихме, научихме, че островът се наричаше Малта. А местните жители показаха към нас необикновено човеколюбие, защото приеха всички нас и понеже валеше дъжд и беше студено, накладоха огън… А около това място се намираха именията на първенеца на острова, чието име беше Поплий, който ни прие и гощава приятелски три дни.

 

Псалм 46
Лука 14:12-24

 

Размишление
След тревогите и конфликтите, породени от бурята в морето, внимателните грижи на местните жители изглеждат за корабокрушенците на брега като свидетелство за необикновено човеколюбие, което подчертава нашата обща човечност. Евангелието ни учи, че поемайки грижа за тези, които са в беда, свидетелстваме за любовта на самия Христос (виж Мат. 25,40). Освен това, като се отнасяме с внимание към най-слабите и най-нуждаещите се, даваме сърцето си на Бога, в Когото бедните имат място за избор. Да приемем чужденци, независимо дали те идват от друга култура, или принадлежат на друга религия, били те мигранти, или бежанци, това е същото, като да обичаме Христос и да обичаме, както обича Бог. Ние, християните, сме призвани да отидем с вяра, за да се срещнем с другия, включително и с този, когото ни е трудно да обичаме.

 

Молитва
Боже на сираците, вдовиците и пришълците, дай ни желание да бъдем гостоприемни. Отвори очите и сърцата ни, когато ни молиш да Те нахраним, да Те облечем, да Те посетим. Помогни нашите църкви да участват в борбата срещу глада, жаждата и изолацията, както и в премахването на бариерите, които ни пречат да бъдем гостоприемни към всички. Молим Те в името на Твоя Син Исус, присъстващ в най-малките от нашите братя и сестри. Амин.Цитати:


Последни новини

Завърши 69-та Годишна конференция

06.09.2021

От 2 до 5 септември в град Варна се проведе 69-та Годишна конференция на Обединената методистка църква в България и Румъния под ръководството на епископ Патрик Щрайф.  Тематичният ден беше посветен на възстановяването на практиката на методистките класове в местните църкви. Три беседи по темата предложи пастор Даниел Топалски.  По време на закритото си заседание […]

Прочети повече

Новини, От страната