ГОСТОПРИЕМСТВО: Засвидетелствайте необикновено дружелюбие!

Деяния 28:1-2, 7
И когато се спасихме, научихме, че островът се наричаше Малта. А местните жители показаха към нас необикновено човеколюбие, защото приеха всички нас и понеже валеше дъжд и беше студено, накладоха огън… А около това място се намираха именията на първенеца на острова, чието име беше Поплий, който ни прие и гощава приятелски три дни.

 

Псалм 46
Лука 14:12-24

 

Размишление
След тревогите и конфликтите, породени от бурята в морето, внимателните грижи на местните жители изглеждат за корабокрушенците на брега като свидетелство за необикновено човеколюбие, което подчертава нашата обща човечност. Евангелието ни учи, че поемайки грижа за тези, които са в беда, свидетелстваме за любовта на самия Христос (виж Мат. 25,40). Освен това, като се отнасяме с внимание към най-слабите и най-нуждаещите се, даваме сърцето си на Бога, в Когото бедните имат място за избор. Да приемем чужденци, независимо дали те идват от друга култура, или принадлежат на друга религия, били те мигранти, или бежанци, това е същото, като да обичаме Христос и да обичаме, както обича Бог. Ние, християните, сме призвани да отидем с вяра, за да се срещнем с другия, включително и с този, когото ни е трудно да обичаме.

 

Молитва
Боже на сираците, вдовиците и пришълците, дай ни желание да бъдем гостоприемни. Отвори очите и сърцата ни, когато ни молиш да Те нахраним, да Те облечем, да Те посетим. Помогни нашите църкви да участват в борбата срещу глада, жаждата и изолацията, както и в премахването на бариерите, които ни пречат да бъдем гостоприемни към всички. Молим Те в името на Твоя Син Исус, присъстващ в най-малките от нашите братя и сестри. Амин.Цитати:


Последни новини

Епископ Болетер на осемдесет години

04.05.2021

Централната конференция горещо те поздравява, скъпи епископ Хайнрих, за твоя осемдесети рожден ден, който ще празнуваш на 13 май. Преди шестдесет години ти започна служението си в Методистката църква като млад стажант и кандидат за пасторско служение. Ти беше свидетел на обединяването, което създаде Обединената методистка църква, и скоро стана член на новосъздадения Генерален съвет […]

Прочети повече

Новини, От Европа