Надежда: посланието на апостол Павел

Деяния 27:22, 34
Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгуби, а само корабът… Затова ви моля да похапнете, защото това ще спомогне за вашето избавление; понеже на никого от вас нито косъм от главата няма да падне.

 

Псалм 27
Матей 11:28-30

 

Размишление
Ние, християните, идващи от различни църкви и традиции, които още не сме напълно помирени помежду си, често пъти се чувстваме обезкуражени от липсата на напредък към видимо единство. Някои дори изоставиха всяка надежда и гледат на това единство като на недостижим идеал. Други дори не смятат, че единството е изискване за тяхната християнска вяра. Нека се молим за дара на видимото единство със силна вяра, постоянно търпение и неизчерпаема надежда, уверени в любящото Божие провидение. Единството е молитвата, която Господ е произнесъл за Църквата и с която Той ни придружава в това пътуване. Ние няма да се загубим.

 

Молитва
Боже на милосърдието, изгубени и обезкуражени, ние се обръщаме към Теб.
Вдъхни в нас дара на надеждата. Нека нашите църкви да запазят надеждата и да действат за единството, за което Твоят Син помоли в навечерието на Своето страдание. Молим Те чрез Него, Който живее и царува с Теб и Святия Дух през всички векове на вековете. Амин.Цитати:


Последни новини

Епископ Болетер на осемдесет години

04.05.2021

Централната конференция горещо те поздравява, скъпи епископ Хайнрих, за твоя осемдесети рожден ден, който ще празнуваш на 13 май. Преди шестдесет години ти започна служението си в Методистката църква като млад стажант и кандидат за пасторско служение. Ти беше свидетел на обединяването, което създаде Обединената методистка църква, и скоро стана член на новосъздадения Генерален съвет […]

Прочети повече

Новини, От Европа