ДЕН ТРЕТИ (20 януари)

Надежда: посланието на апостол Павел

Деяния 27:22, 34
Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгуби, а само корабът… Затова ви моля да похапнете, защото това ще спомогне за вашето избавление; понеже на никого от вас нито косъм от главата няма да падне.

 

Псалм 27
Матей 11:28-30

 

Размишление
Ние, християните, идващи от различни църкви и традиции, които още не сме напълно помирени помежду си, често пъти се чувстваме обезкуражени от липсата на напредък към видимо единство. Някои дори изоставиха всяка надежда и гледат на това единство като на недостижим идеал. Други дори не смятат, че единството е изискване за тяхната християнска вяра. Нека се молим за дара на видимото единство със силна вяра, постоянно търпение и неизчерпаема надежда, уверени в любящото Божие провидение. Единството е молитвата, която Господ е произнесъл за Църквата и с която Той ни придружава в това пътуване. Ние няма да се загубим.

 

Молитва
Боже на милосърдието, изгубени и обезкуражени, ние се обръщаме към Теб.
Вдъхни в нас дара на надеждата. Нека нашите църкви да запазят надеждата и да действат за единството, за което Твоят Син помоли в навечерието на Своето страдание. Молим Те чрез Него, Който живее и царува с Теб и Святия Дух през всички векове на вековете. Амин.