Чарлз Уесли е последователен в своите определения за истинската религия. Тя се свежда до новорождението и откриващата се чрез него възможност за участие в божественото естество. Такова е разбирането на по-малкия от братята Уесли още през 1737 г., според една бележка в дневника му, нанесена три години по-късно[1]. Очевидно за него участието в божественото естество е самата сърцевина на истинския религиозен опит, в рамките на който трябва да се преценява автентичността на всяко отделно религиозно преживяване. Чарлз не се колебае да обясни на въглекопачите в Бристол, че обръщението, което те преживяват, е вече участие в божественото естество[2], доколкото новорождението открива пред тях именно тази възможност, а не някаква друга.

 

В най-известната си проповед „Събуди се, ти, който спиш“, изнесена пред университета в Оксфорд през 1742 г., Чарлз Уесли се опитва чрез поредица от въпроси, основани на библейски цитати, да привлече вниманието към освещението, разбирано именно в опитния смисъл на участие в божественото естество по благодат: „Станал ли си „участник в божественото естество“? Съзнаваш ли, че Христос е в теб, освен ако си недостоен? Знаеш ли, че „Бог пребъдва в теб и ти в Бога по Духа, Който Той ти е дал“? Не знаеш ли, че „тялото ти е храм на Светия Дух, Когото имаш от Бога“? Имаш ли това наследство в себе си, „залога на твоето наследство“? Запечатан ли си с обещания Свети Дух за деня на изкуплението? Прие ли Светия Дух? Или този въпрос не те смущава, защото ти не знаеш, че има Свети Дух?“[3]. Малко по-нататък в същата проповед Чарлз Уесли се връща на темата за истинската религия и предлага едно разгърнато определение, съставено от добре подбрани библейски цитати. Според него религията е участие в божественото естество, животът на Бога в човешката душа, изобразяване на Христовия образ в сърцето на човека, блаженство и святост, предвкусване на небето в условията на земния живот, Божието царство вътре в човешкото сърце[4]. Освещението за Чарлз Уесли е най-вече участие (participation) в Божествения живот чрез благодатта на Светия Дух. Без благодатта никой не може да бъде участник (partaker) в този живот и следователно, не може да бъде истински християнин.

 

Освещението, разбирано като участие в божественото естество, предполага единство на всички мисли, думи и дела, достигане до най-високата мяра на вярата, която действа чрез любовта, и до едно все по-задълбочаващо се единение с Бога[5].

 

Чарлз Уесли предпочита употребата на глагола участвам (partake) и съществителното участник  (partaker), но прибягва и до други думи и изрази, когато иска да предаде същата идея в химните си. Поетът може да си позволи да представи участието в божественото естество по един радикален начин, който трудно би се възприел без възражения в един прозаичен богословски текст. Вярващите споделят (share) божествената природа, молят се Бог да отпечата (impress) природата Си в сърцата им, да съедини (join) Своята природа с тяхната, да я всади (impart) в душите им. В отговор Бог ги изпълва (fill) и напоява (impregnate) с божествен живот, прави този живот познат (known) за тях[6].

 

[1] MSJ, 1: 265 – 266.

[2] MSJ, 1:273.

[3] Събуди си, ти, който спиш, §ІІ.8 // Проповеди…, с. 44.

[4] Пак там, §ІІ.10 // Проповеди…, с. 45.

[5] Newport, K., ed. The Sermons of Charles Wesley…, p.367.

[6] Вж. Kimbrough, S T Jr. Partakers of the Life Divine: Participation in the Divine Nature in the Writings of Charles Wesley (Kindle Location 731). Kindle Edition.

 

Откъс от Топалски, Д. Пътят на освещението. С., 2017.Цитати:


Последни новини

Епископ Болетер на осемдесет години

04.05.2021

Централната конференция горещо те поздравява, скъпи епископ Хайнрих, за твоя осемдесети рожден ден, който ще празнуваш на 13 май. Преди шестдесет години ти започна служението си в Методистката църква като млад стажант и кандидат за пасторско служение. Ти беше свидетел на обединяването, което създаде Обединената методистка църква, и скоро стана член на новосъздадения Генерален съвет […]

Прочети повече

Новини, От Европа