Исус е… моята сигурност

„А на вас и космите на главата са всички преброени.“ (Матей 10:30)

Още от своето раждане ние имаме необходимост да се чувстваме защитени и сигурни. Това усещане е част от правилното ни умствено и духовно развитие. В годините на детството родителите и домът ни карат да се чувстваме стабилни. Докато растем, самите ние търсим все повече източници на сигурност.

Светът предлага различни възможности – застраховки, системи за сигурност – и много хора ги приемат, защото могат да ги видят и да ги докоснат. Те възлагат голямо доверие на банките, на здравните грижи, на всичко, което може да им помогне във време на криза. За жалост, забравят, че дори най-голямата сигурност в света не може да промени факта, че хората са смъртни. Има моменти в живота ни, когато се сриваме. Надеждата се топи, плановете се рушат и на всяка крачка ни чакат препятствия. Единственото, което виждаме на хоризонта, е отчаянието. Ето такива моменти подлагат на изпитание нашата сигурност. Какво ни крепи тогава?

Невидимата десница на всемогъщия Бог ни пази. Когато съм под нейната закрила, каквото и да се случва, не бива да се отчайвам. Трябва да се запитаме на каква основа градим живота си. Дори хипермодерното време не ни дава достатъчно сигурност. Можем да предскажем с точност времето през утрешния ден, но не знаем какво ще ни донесе той… Сигурността в този толкова несигурен свят е възможна само с вяра в нашия небесен Отец.

Като вярващи Божи деца, не бива да забравяме, че Господ знае всичко за нас и за нашия живот. Той е преброил дори космите на главата ни, затова не бива да се страхуваме за своето бъдеще.

Молитва: Всемогъщи Боже, виждайки колко е опасен светът и колко е несигурно бъдещето, Те молим да ни дадеш Своя мир и увереността, че се грижиш за нас всеки ден. Благодарим Ти, че ни ограждаш със Своята любов. Амин.

 

Mária Đurovká Petraš (1983), Сърбия