Исус е… нашата победа

„… да благодарим на Бога, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.“ (1 Коринтяни 15:57)

Днес се гордеем с много победители в различни области: атлети, талантливи художници, танцьори, поети, писатели, певци… Всеки от тези хора заслужава похвала за своите постижения.

Преди много столетия един евреин на име Исус се роди на земята. Той беше Христос – Месия. Пророците бяха предрекли Неговото идване. Той се роди от девица, проповядва Божието слово и учеше хората на най-важните истини. Исус предложи да дари вечен живот на всички, независимо от тяхното социално положение и минали грешки. Всичко това направи като слуга, а не като господар, и накрая умря на кръста. Плати цената за нашите грехове и победи смъртта. Такава победа нашите човешки умове трудно могат да поберат. Трудно е да разберем, че не можем да сторим друго в замяна, освен да приемем този дар – да повярваме в Исус и да позволим Неговият Дух да ни води към нов живот.

Джон Уесли е казал: „Всъщност вярата, която е дело на човека, е дар от Бога. Никой не би могъл да повярва, ако Бог не му даде сила“.

Аз съм благодарен на Бога за Неговия дар и за възможностите всеки ден да се уча в любовта Му, докато достигна до вечната радост и слава. Нека се зарадваме в Божията любов, която е необятна и вечна. Той е истинският Победител, Който спечели нас, за да печелим и ние житейските битки. Само на Бога да бъде слава!

 

Молитва: Святи Боже, искрено Ти благодарим за спасението, което ни подари чрез нашия Господ и Спасител Исус Христос. Амин.

 

 

 

 

Ivan Lukáč (1990), Словакия