Исус е… неповторим и вечен

„… и Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява.“

(Колосяни 1:17)

Не мога да пиша за Бога. Откакто Той ме намери и аз намерих Него, животът ми се промени напълно. Той е центърът на моя живот – всичко е започнало и ще свърши с Него. Не намирам достатъчно думи и се чувствам безсилна да опиша Бога така, както бих искала. Като че ли всичко, което казвам, е твърде малко и не би изразило напълно дълбочината на моите мисли и чувства.

Нашият Господ е прекрасен и величествен, смирен, но и мощен, най-добрият Приятел, мечтаният по-голям брат, чистата любов, от която имаме нужда. Който има Него, има всичко! В Него има живот, сила, радост и мир. В Него е пълнотата на Бога! Той е Изкупителят, Спасителят, Изцерителят, Избавителят, Началото и Краят, вечният Бог, Князът на мира, Добрият пастир, хлябът и водата на живота. Той е съвършен, без недостатък, несравним, неповторим и вечен!

Някой може да си мисли, че описването на Бога с думи е нещо формално и се състои от изразите, които откриваме в Библията, но за мен всяка дума носи дълбоко значение. Всяка дума е имала значение в моя живот. Аз общувам с Бога и съм благодарна и щастлива от това.

Всеки път, когато говоря или пиша за Него, го преживявам и сърцето ми се изпълва с щастие. Образът на Бога в ума и сърцето ми е толкова комплексен и прекрасен, толкова личен, толкова безценен, че се страхувам да говоря за него, за да не „объркам“ нещо. Ето защо мисля, че нямам специална дарба да изразявам с думи вярата си. Мисля, че съм една обикновена жена, която обаче притежава безценно съкровище, и това е Бог!

 

Молитва: Исусе, моля Те, отвори очите ми и ми помогни да Те виждам всеки ден, защото имам нужда от това. Амин.

 

 

 

Alina Goia (1978), Румъния