Исус е… пътят

 

„Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.“ (Йоан 14:6)

Йоан 14:6 е един от най-ясните и добре познати библейски стихове. Исус казва: „Аз съм“. Пътят към Бога не е религия, нито състезание, нито пък определен ритуал. Той не се състои просто в правила и предписания. Пътят към Бога е път на човека.

Исус е… Не „ние сме“ или „иска ни се да бъдем“. Той е пътят, истината и животът: не един от пътищата, нито част от пътя. Не една от истините или част от истината. Исус каза: „Аз съм истината“. Не част от живота. Исус е животът.

Преди време хората не са тръгвали на път без карта, която да им помогне да достигнат до точното място. Днес картите не се използват толкова много. Повечето от шофьорите имат джипиес в колите си. А как работи той? Въвеждаш адрес, джипиесът се свързва със сателит и те повежда към адреса. На екрана се показва карта и гласът от устройството започва да те насочва: „Завийте след 700 метра… придържайте вдясно… завийте надясно…“. Какво се случва, ако объркате посоката? Джипиесът търси нов маршрут и ви връща обратно на главния път, за да ви поведе отново в правилната посока.

Всеки ден ние се опитваме да следваме Исус и е добре да имаме ясен ориентир, нали? Добре е нещо да ни насочва непрестанно в правилната посока, за да не се губим. Нещо, което да ни върне обратно в правия път, когато се отклоним. Ние не сме видели Исус, както са Го видели Тома и Филип, нито сме имали възможността да Му зададем своите въпроси, както направиха апостолите, но можем да следваме напътствията, които откриваме в Библията – Божието слово. Това е нашият сигурен ориентир, който няма да ни позволи да се отклоним от пътя!

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за напътствията, които си ни дал в Своето слово. Помагай ни ясно да виждаме пътя. Амин.

 

Boris Fazekas (1989), Сърбия