Исус е… Този, Който ни освобождава, за да бъдем свободни

„И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.“ (Галатяни 5:1)

Апостол Павел напомня на галатяните за тяхната свобода и живота им в Христос. Свободата обаче е нещо опасно, затова апостолът повтаря: „Христос ни освободи, за да бъдем свободни“.

Заедно с майка ми, израснах и се чувствах у дома си в методистката църква. От баща си, който беше далеч от църквата, се научих да мисля критично. Наблюдавах света много внимателно. В младежките си години разбрах, че вярата има освобождаваща сила, но че би останала само гледна точка, ако не прояви тази сила в моя личен и социален живот. Поех риска да тръгна по пътя на вярата. Благодарен съм на Христос, че ме завладя за Себе Си и откри пред мен освобождаващия хоризонт на вярата.

Оттогава аз ценя критичното мислене и наблюдавам света. За съжаление, има много християни, вярата на които се определя повече от заповеди, забрани и страхове, отколкото от радост, доверие и надежда. Павел напомня на всеки от нас, че Христос ни е освободил, за да бъдем свободни.

Верността към Христос направи Павел способен да обича Бога и хората в този свят по един нов начин, да се радва и да се надява дори когато вярата му преминава през трудни ситуации. Освобождението в Христос запазва своята освобождаваща сила, когато ние живеем според двойната заповед за любов към Бога и ближния. Думите на апостола са поставени в същия контекст: „Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа чрез любов“ (Гал. 5:6). Това е бил любимият стих на Джон Уесли. Той също е бил освободен от Христос за една нова свобода, която е имала освобождаващи последици за тогавашното общество. Основан в Христос, аз също бих искал да споделя тази освобождаваща вест.

Молитва: Исусе Христе, ние прославяме Теб и Твоята освобождаваща сила. Помогни да бъдем здраво основани в Теб и обнови в нас любовта към Бога и ближните. Амин.

Bishop Patrick Streiff (1955),                                                     Централна конференция за Централна и Южна Европа