Празнуваме Петдесетница – изливането на Святия Дух и мисията на Църквата в света. Правим го във време, което е все още белязано от сериозните последици на корона-пандемията. В някои страни в епархията на вярващите е позволено да се събират отново за богослужение, докато в други страни това още не е разрешено. Както казах в посланието за Велики петък и Възкресение: последиците от силната треска траят по-дълго, отколкото се предполага в началото.  По подобен начин последиците от корона-пандемията ще продължат да се усещат дълго време. Но Бог не ни е дал дух на страх.

 

В първото си пасторално писмо в началото на пандемията аз напомних на всички ни това обещание от 2 Тимотей, че Бог ни дава Духа Си, Който иска да подсили делата на любов и трезвото благоразумие в нашето поведение.  На празника Петдесетница ние си припомняме изливането на Святия Дух върху учениците на Исус. Това отваря две напълно нови възможности. Благодарение на това изливане присъствието на Бога остава с тях, дори когато възкръсналият Исус се скрива от очите им. Бог им дава присъствието Си по един много личен начин. И второ: благодарение на това изливане на Духа присъствието на Възкръсналия може да сияе едновременно на много различни места. Мисията на Църквата може да започне.

 

На празника Петдесетница ние празнуваме и двете: Духът на Христос остава действен в живота на вярващите и те са пратени в света с посланието на Христос. Първата Петдесетница беше празник на общуването. Бяха преодолени различията в произхода, личната история, религиозните очаквания, културата и езика. Различни хора се разбират един друг и формират едно ново общество. Какво ги свързва отвъд различията: те бяха поверили напълно живота си на разпънатия и възкръснал Исус.

 

От първата Петдесетница Святият Дух действа като посредник за споделянето на историята на Исус и като Божи обединител. Божият Дух иска да включи вас и мен в тази задача. Така се превръщаме в Христово писмо, както е казал апостол Павел. Ставаме писмо, написано не с мастило или на компютър, но с Божия Дух, не върху плочи от камък, но на сърцето, което оставя видими следи от Бога в различни ситуации, но винаги по нов начин.  Павел писал на църквата в Коринт, че те са разпознаваеми като Христово писмо. Имайте предвид, че той е писал до коринтяните, които са спорили за много неща и са били далеч от идеалния образ на църква.

 

Ние, методистите, също спорим за много неща. Не сме идеалната църква, която бихме искали да бъдем. Въпреки това съзнателно се обръщам към вас: вие сте Христово писмо. Дайте възможност на хората да разпознаят добротата на Бога в лицето на Исус Христос. Бог ви е дал Святия Дух, за да имате Христовото присъствие в себе си и за да изгражда общността.

 

Мнозина от вас не позволиха на коронавируса да им попречи да останат отворени за нуждите на другите хора и да вършат добро по много начини. Сърдечна благодарност, че сте били Христово писмо във времена като тези. В трудни времене се доказва, че ние можем да вършим повече заедно, отколкото ако всеки се грижи само за себе си или само за собствената си местна църква. Заедно сме по-силни въпреки националните и езиковите граници. В същото време е вярно, че нашата обща сила се измерва чрез грижата ни за добруването на най-слабите.

 

Празникът на Петдесетница и опитностите на ранната Църква ни напомнят за това двойно действие на Святия Дух като посредник на общуването и обединител. Радвам се за всички методисти, които са Христово писмо с грижата си за нуждаещите се и с изграждането на нашата общност, така че доброто да просиява в света.

 

Нека Божият Дух да ви изпълва с радост и мир и да ви благослови като Христово писмо!

 

Честита Петдесетница!

 

* * *

 

Посланието можете да гледате и в YouTube: https://youtu.be/oTVqGyEop4w.

Не забравяйте да включите българските субтитри.Цитати:


Последни новини

Епископ Болетер на осемдесет години

04.05.2021

Централната конференция горещо те поздравява, скъпи епископ Хайнрих, за твоя осемдесети рожден ден, който ще празнуваш на 13 май. Преди шестдесет години ти започна служението си в Методистката църква като млад стажант и кандидат за пасторско служение. Ти беше свидетел на обединяването, което създаде Обединената методистка църква, и скоро стана член на новосъздадения Генерален съвет […]

Прочети повече

Новини, От Европа