Послание за Петдесетница на епископ Патрик Щрайф

Празнуваме Петдесетница – изливането на Святия Дух и мисията на Църквата в света. Правим го във време, което е все още белязано от сериозните последици на корона-пандемията. В някои страни в епархията на вярващите е позволено да се събират отново за богослужение, докато в други страни това още не е разрешено. Както казах в посланието за Велики петък и Възкресение: последиците от силната треска траят по-дълго, отколкото се предполага в началото.  По подобен начин последиците от корона-пандемията ще продължат да се усещат дълго време. Но Бог не ни е дал дух на страх.

 

В първото си пасторално писмо в началото на пандемията аз напомних на всички ни това обещание от 2 Тимотей, че Бог ни дава Духа Си, Който иска да подсили делата на любов и трезвото благоразумие в нашето поведение.  На празника Петдесетница ние си припомняме изливането на Святия Дух върху учениците на Исус. Това отваря две напълно нови възможности. Благодарение на това изливане присъствието на Бога остава с тях, дори когато възкръсналият Исус се скрива от очите им. Бог им дава присъствието Си по един много личен начин. И второ: благодарение на това изливане на Духа присъствието на Възкръсналия може да сияе едновременно на много различни места. Мисията на Църквата може да започне.

 

На празника Петдесетница ние празнуваме и двете: Духът на Христос остава действен в живота на вярващите и те са пратени в света с посланието на Христос. Първата Петдесетница беше празник на общуването. Бяха преодолени различията в произхода, личната история, религиозните очаквания, културата и езика. Различни хора се разбират един друг и формират едно ново общество. Какво ги свързва отвъд различията: те бяха поверили напълно живота си на разпънатия и възкръснал Исус.

 

От първата Петдесетница Святият Дух действа като посредник за споделянето на историята на Исус и като Божи обединител. Божият Дух иска да включи вас и мен в тази задача. Така се превръщаме в Христово писмо, както е казал апостол Павел. Ставаме писмо, написано не с мастило или на компютър, но с Божия Дух, не върху плочи от камък, но на сърцето, което оставя видими следи от Бога в различни ситуации, но винаги по нов начин.  Павел писал на църквата в Коринт, че те са разпознаваеми като Христово писмо. Имайте предвид, че той е писал до коринтяните, които са спорили за много неща и са били далеч от идеалния образ на църква.

 

Ние, методистите, също спорим за много неща. Не сме идеалната църква, която бихме искали да бъдем. Въпреки това съзнателно се обръщам към вас: вие сте Христово писмо. Дайте възможност на хората да разпознаят добротата на Бога в лицето на Исус Христос. Бог ви е дал Святия Дух, за да имате Христовото присъствие в себе си и за да изгражда общността.

 

Мнозина от вас не позволиха на коронавируса да им попречи да останат отворени за нуждите на другите хора и да вършат добро по много начини. Сърдечна благодарност, че сте били Христово писмо във времена като тези. В трудни времене се доказва, че ние можем да вършим повече заедно, отколкото ако всеки се грижи само за себе си или само за собствената си местна църква. Заедно сме по-силни въпреки националните и езиковите граници. В същото време е вярно, че нашата обща сила се измерва чрез грижата ни за добруването на най-слабите.

 

Празникът на Петдесетница и опитностите на ранната Църква ни напомнят за това двойно действие на Святия Дух като посредник на общуването и обединител. Радвам се за всички методисти, които са Христово писмо с грижата си за нуждаещите се и с изграждането на нашата общност, така че доброто да просиява в света.

 

Нека Божият Дух да ви изпълва с радост и мир и да ви благослови като Христово писмо!

 

Честита Петдесетница!

 

* * *

 

Посланието можете да гледате и в YouTube: https://youtu.be/oTVqGyEop4w.

Не забравяйте да включите българските субтитри.