Призив за пост и молитва за мира в Сирия

Епископ Грант Хагия

Епископ Грант Хагия

 

Братя и сестри,

Поздравявам ви в името на нашия Господ Исус, Единствения, Когото познаваме като Княз на мира!

 

В неделя папа Франциск изрече силни думи, с които заклейми  употребата на химически оръжия в Сирия, изразявайки ясно своята лична печал и неизбежната присъда от страна на Бога и историята за подобни действия. Папа Франциск също отправи предупреждение към онези, които биха търсили насилствено решение за постигане на мир, казвайки следното: „Войната води до война! Насилието ражда насилие!“

 

Лесно е да почувстваш безсилие пред лицето на такива ужасни събития, които са на другия край на света. Аз бях трогнат от поканата на папа Франциск към неговото стадо за пост и молитва за мир в Сирия. В обещаващия дух на икуменизма той разшири тази покана до всички хора с „добра воля“. Пиша, за да ви окуража да размислите как ние бихме могли да приемем тази покана.

 

Социалните принципи на Обединената методистка църква ясно изразяват нашето отношение към войната и насилието, посочвайки как те „осуетяват Божиите любящи намерения за човешкия род“. Като християни ние сме призовани да бъдем миротворци, макар понякога да имаме помежду си много различни разбирания за това как трябва да бъде постигнат мира. Но нищо в различията ни не може да ни лиши от единството да бъдем заедно в молитвите си за мир в Сирия и по целия свят.

 

От нашето и другите правителства зависи да решат дали ще се намесят, за да спрат тези прояви на насилие от страна на сирийските управляващи. Това най-вероятно ще наложи военна намеса. Въпреки това, ние имаме силата на пророческия глас, нашата основна мисия като църква е да търсим мира, а не войната и насилието. Нашият най-важен отговор сега е да се молим за мир.

 

Окуражавам ви да обърнете внимание на поканата на папа Франциск да прекарате събота, 7 септември, в пост и молитва за мира в Сирия. Някои от вас могат да сторят това сами или заедно със свои близки. Други пък могат да постят и да се молят заедно със своите общности по някакъв начин – оставяйки църквата отворена или организирайки специална вечерна молитва. Каквото и да сторите, това е възможност да поканите и другите верски общности в духа на най-благородното сътрудничество между религиите. Какво благословение ще е за нашите църкви да бъдат използвани за молитви като тези!

 

Въпреки дългата история на поста в нашата християнска традиция, очаквам, че той може би е нещо относително непознато за едни от вас или надхвърля възможностите на други поради различни здравословни причини. Моля ви да участвате според възможностите си, знаейки че Бог разбира това и не желае да застрашаваме здравето си.

 

Благодат и мир,

 

Епископ Грант Хагия

Епископска област Greater Northwest (САЩ) на Обединената методистка църква

 


 

 

Ние, българските методисти, също бихме могли да приемем поканата на папа Франциск и призива на епископ Грант Хагия. Насърчавам ви да се молите за мира в Сирия по време на неделните богослужения на 8 септември 2013 г. и да обявите 14 септември 2013 г. за ден за пост и молитва за мира в Сирия и Близкия Изток.

 

Ваш в Христос,

 

пастор Даниел Г. Топалски, Суперинтендант на Обединената методистка църква в България и Румъния